Chráněná území

Proč sčítat

Rozvoj šetrné turistiky se dnes neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze zjistit návštěvnost jednotlivých lokalit i celých oblastí. Nejjednodušším způsobem, jak pohyb turistů monitorovat, je automatický sběr dat pomocí širokého spektra tepelných a indukčních senzorů, které bez ohledu na aktuální klimatické podmínky zaznamenávají průchody a průjezdy pěších, cyklistů, in-line bruslařů, vodáků, lyžařů nebo vozidel. Sčítací zařízení spolehlivě fungují i v těch nejnáročnějších přírodních podmínkách a ve sledovaném období jsou schopna zaznamenávat data 24 hodin denně v hodinových intervalech.
 
Důvody pro zavedení monitoringu návštěvnosti
Porozumění zvyklostem a chování návštěvníků
 • co vaši návštěvníci vyhledávají
 • kolik turistů se pohybuje po vašich stezkách
 • kdy je na stezkách nejvyšší návštěvnost (hodiny, dny, týdny, atd.)
 • jak počasí ovlivňuje návštěvnost oblasti

Vyhodnocení vývoje návštěvnosti za účelem rozhodování o investicích
 • jaké stezky jsou nejoblíbenější
 • jaký dopad na návštěvnost má nově vybudovaná infrastruktura

Ochrana přírody
 • vliv turistického ruchu na flóru a faunu 
 • zjištění únosnosti půdy a předcházení erozím

Prezentace výsledků
 • vyčíslení ekonomických přínosů šetrné turistiky pro podporu nových investic
 • poskytování pravidelných zpráv o návštěvnosti turisticky zajímavých míst a oblastí zainteresovaným institucím a médiím
 • poskytování podkladů správcům stezek a terénním pracovníkům pro plánování aktivit a vyhodnocení jejich účinnosti
 
Součástí monitoringu je i pravidelný fyzický sběr získaných dat, jejich analýza a zpracování do přehledných tabulek a grafů.

Pokud máte zájem o monitoring návštěvnosti v přírodě, prohlédněte si naši nabídku pro tento typ sčítání.
Reference z této oblasti sčítání najdete zde.
 

Typy sčítačů

V naší nabídce je v současnosti několik typů monitorovacích zařízení.
Pracujeme se špičkovým systémem Eco-counter, jehož jsme výhradními distributory v ČR. Data ze sčítačů lze stahovat dálkově přes GSM a ke kvalitní analýze dat (až v úrovni hodin) slouží on-line aplikace Eco-VisioSčítače Eco-counter ve světě využívají i nejznámější národní parky a metropole jako Paříž či San Francisko. V České republice jsme takto monitorovali nebo stále monitorujeme pohyb návštěvníků v Krkonošském národním parku, Národním parku České Švýcarko, Národním parku Podyjí a některých Chráněných krajinných oblastech v ČR.
U sčítačů Eco-counter nabízíme pouze prodej, u typu Pyro je možný i krátkodobý pronájem (max. 12 měsíců).
 
Nově pro monitoring v přírodě dodáváme i monitorovací zařízení TRAFx Trail Counter. Tyto sčítače vynikají jednoduchostí, snadnou instalací a nízkou cenou. Data ze sčítačů se odečítají na místě a k analýze dat slouží aplikace Data Net. 
U produktů TRAFx nabízíme pouze pronájem, resp. službu monitoring s dodáním dat a zpráv.
  

Sčítače Eco-counter

NOVINKA ROKU 2022

Senzor PYROEvo
Senzor PyroEvo je novou verzí prověřené pasivní infračervené technologie v kombinaci s optickou čočkou. Rozpoznává skokovou změnu teploty,  k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Díky extrémně vysoké citlivosti rozlišuje senzor i chodce jdoucí velmi blízko sebe a dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu. Senzor je opatřen automatickou kalibrací, může být tedy snadno a spolehlivě instalován uživateli bez většího technického zázemí. Senzor PyroEvo je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd. Senzor PyroEvo má nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP68 a je navržen tak, aby splynul s vnějším prostředím. 
Senzor PyroEvo lze umístit v provedení v městském sloupku nebo dřevěném sloupku
Pro instalaci na stávající doplňkovou infrastrukturu stezky (sloup veřejného osvětlení, zábradlí apod.) je k dispozici zapouzdřená varianta Pyro-BoxEvo.   
Více informací o tomto produktu najdete zde.

 
Indukční smyčky ZELT
Indukční smyčka ZELT představuje jedinečnou patentovanou technologii firmy Eco-Counter. Je výsledkem více než 5letého výzkumu a vývoje. Smyčka ZELT zaznamenává elektromagnetický impulz každého projetého kola a analyzuje ho dle 13 různých kritérií. Její unikátní algoritmus umožňuje vysokou přesnost sčítání v každé situaci (komunikace se smíšeným provozem, frekventované cyklostezky apod.).
Více informací o tomto produktu najdete zde
 
 
 
ECO-MULTI
Sčítač Eco-MULTI dokáže rozlišit různé typy uživatelů stezek a komunikací (pěší, cyklisty, koně, automobily atd.). Adaptabilní sčítač využívá indukční smyčky ZELT i pyroelektrické senzory PYRO. Kombinace těchto technologií umožňuje rozlišení specifického typu uživatele. Impulzy z jednotlivých senzorů jsou vyhodnocovány prostřednictvím Smart Connect, což je inteligentní systém pro kategorizaci uživatelů.
K datové jednotce lze souběžně připojit několik různých senzorů Eco-Counter, jednotka Eco-Combo pak separátně spravuje a uchovává jimi zaznamenaná data v jednotlivých směrech pohybu.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
 
Akustické desky SLAB
K detekci turistů jsou využívány podzemní akustické desky s vysokou citlivostí na změny tlaku. Zabudovaný časovač brání chybnému sčítání impulsů v případě dvojitého šlápnutí na desku.
V místech se širokým průchozím profilem lze při použití většího počtu desek a správně provedené instalaci sčítat osoby, jdoucí vedle sebe, s přesností +/- 5%.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
PYRO senzor
Starší typ Pyro senzoru rozpoznává skokovou změnu teploty, k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu a je opatřen automatickou kalibrací.
Pyro senzor je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd. Senzor lze zapustit do stávajícího sloupku, konstrukce zábradlí, umístit do kamenné zdi nebo samostatného dřevěného sloupku.
Více informací o tomto produktu najdete zdePro instalaci na stávající infrastrukturu stezky je k dispozici zapouzdřená varianta PYRO-Box.  

 

Sčítače TRAFx

TRAFx Trail Counter
Trafx-(3).jpg
Sčítač TRAFx Trail Counter umožňuje sčítání pěších, cyklistů, jezdců na koních, in-line bruslařů atd. na stezkách v přírodě (bez rozlišení typu uživatele i směrů). Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lidského těla a okolního prostředí. Podobně jako u jiných pyroelektrických sčítačů je instalován pouze na jedné straně stezky a nepotřebuje žádný přijímač signálu na druhé straně stezky. Díky tomu je možné ho jednoduše ukrýt a snížit tak riziko vandalismu. Sčítač bezchybně funguje v letních i zimních teplotách.
Sčítač se skládá z čidla, které zaznamenává průchody osob a které je kabelem propojeno s datovou jednotkou, a datové jednotky, která slouží k uchovávání naměřených dat a napájení sčítače. Napájení sčítače zajišťují 3 ks baterií typu AA s životností až 3 roky.  
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 

Naše služby


Servis při návrhu monitorovacího systému
 • Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
 • Návrh vhodného technologického řešení.
 • Zvážení klimatických jevů.
 • Výhled rozvoje systému.
 • Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
Dodávka a instalace monitorovacího systému
 • Prodej a pronájem sčítačů.
 • Instalace systému.
 • Zkušební provoz.
 • Zaškolení obsluhy.
 • Kalibrační sčítání.
 • Údržba.
Zpracování a interpretace dat
 • Sběr a zpracování dat.
 • Interpretace dat.
 • Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
 • Zpracování souhrnných zpráv.
 • Konzultace dalšího rozvoje systému. 
 

Reference

Monitoring návštěvnosti Chráněných krajinných oblastí v ČR
Objednatel:       Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)AOPK-(1).jpg
Realizace:         07/2014 – 12/2014

Partnerství, o.p.s. monitorovalo pro Agenturu ochrany přírody a krajiny návštěvnost na celkem 39 lokalitách v chráněných krajinných oblastech ČR. Jednalo se o lokality v CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory, CHKO Český Ráj, CHKO České Středohoří, CHKO Kokořínsko, CHKO Blaník, CHKO Třeboňsko, CHKO Poodří, CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský kras.  Monitorováni byli jak pěší a cyklisté, tak i vodáci a běžkaři. 
 
Monitoring návštěvnosti Krkonošského národního parku
Objednatel:       Správa Krakonošského národního parku (KRNAP)Krnap.jpg
Realizace:         09/2011 – 12/2014

V rámci přeshraničního projektu na využití GISu v ochraně přírody dodala Partnerství, o.p.s. správě KRNAPu systém monitoringu návštěvnosti parku, zahrnující instalaci, správu systému a vyhodnocování dat. Na lokalitách, které z větší části představují hlavní přístupy do I. zóny parku, bylo instalováno celkem 27 automatických sčítačů, které budou v následujících letech sledovat počty pěších, příp. cyklistů a automobilů. Nenápadné sčítače tak monitorují např. počty turistů na přístupových cestách ke Sněžce nebo počty cyklistů a automobilů v okolí Labské boudy.
 
Monitoring návštěvnosti naučné stezky „S rytířem na Blaník“
Objednatel:         ČSOP Vlašim
rytir_blanik3-(1).jpgRealizace:           07/2013 – 03/2014
Za účelem monitoringu návštěvnosti naučné stezky „S rytířem na Blaník“ instalovala Partnerství, o.p.s. pro ČSOP Vlašim celkem 2 automatické sčítače Eco-Counter, v provedení Pyro-Box, které je schopno sčítat pěší a cyklisty s rozlišením směru jejich pohybu. Monitorovací zařízení byla osazena koncem července 2013 a monitoring probíhal až do března 2014. Současně bylo provedeno krátkodobé ruční sčítání, při němž byla sledována struktura uživatelů naučné stezky.
 
Komplexní monitoring návštěvnosti Národního parku České Švýcarsko
Objednatel:       Česká republika – Správa Národního parku České ŠvýcarskoSvycarsko.jpg
Realizace:         07/2008 – 12/2010
Významnou zakázku na uskutečnění monitoringu návštěvnosti získala Partnerství, o.p.s. v Národním parku České Švýcarsko. Na území parku bylo instalováno celkem 15 sčítačů, a to na nejfrekventovanějších turistických stezkách, přeshraničních přechodech a v prvních zónách parku. Změřená data jsou v měsíční periodě předávána Správě Národního parku České Švýcarsko, která na jejich základě plánuje opatření k ochraně přírody. 
 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 15 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jednoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  Sčítače SensMax - kvalitní data za rozumnou cenu 

Pro sčítání lidí v interiérech doporučujeme sčítače SensMax, které se ideálně hodí pro informační centra, knihovny, muzea, obchodní centra, ale i nádraží. Poskytují přesná data a jejich instalace i obsluha je jednoduchá. Velkou předností sčítačů SensMax je online přenos dat a jejich dostupnost v reálném čase.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
scitace@partnerstvi-ops.cz
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
Údolní 567/33, 602 00, Brno
tel. +420 515 903 111
email: info@partnerstvi-ops.cz
web: www.partnerstvi-ops.cz
IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.scitace.cz
scitace@partnerstvi-ops.cz


 
Powered by Kentico CMS