Cyklistická a pěší doprava

 

Proč sčítat

Plánování
 • Měření intenzity bezmotorové dopravy pro plánování a vyhodnocování investic do městské infrastruktury, městských plánů mobility a pilotních projektů jako jsou cyklostezky, stezky se smíšeným provozem, lávky pro pěší, atd.
 • Porozumění zvyklostem a chování nemotorizovaných uživatelů městské infrastruktury (pěší, cyklisté, in-line, apod.) v závislosti na čase, počasí a ročním období.
 • Vyhodnocení vývoje a trendů pro rozhodování o budoucích investicích do městského plánování a infrastruktury.

Zvyšování bezpečnosti
 • Řešení nebezpečných přechodů pro chodce a cyklisty.
 • Zjištění dopravních rizik, jímž jsou vystaveni cyklisté a chodci ve městě.  

Prezentace výsledků
 • Poskytování přesných dat klíčovým zúčastněným stranám pro jednání o rozvoji města a infrastruktury pro bezmotorovou dopravu či zpracování investičních pobídek.
 • Okamžité zobrazení počtu cyklistů na hlavních městských stezkách na zařízení Eco-Totem, umístěném přímo v uličním prostoru.
 • Prezentace návštěvnosti zájmových míst na vašich internetových stránkách.

Součástí monitoringu je i pravidelný fyzický sběr získaných dat, jejich analýza a zpracování do přehledných tabulek a grafů.

Pokud máte zájem o monitoring cyklistické a pěší dopravy, prohlédněte si naši nabídku pro tento typ sčítání.
Reference z této oblasti sčítání najdete zde.

Typy sčítačů

Ke sčítání pěších a cyklistů na dopravních komunikacích ve městech využíváme automatické sčítače Eco-counter. Tyto sčítače vynikají přesností sčítání, záznamem směru pohybu a odolností proti vodě a prachu (IP68). Umí také odděleně sčítat cyklisty, pěší a automobily. Data ze sčítačů lze stahovat dálkově přes GSM a ke kvalitní analýze dat (až v úrovni hodin) slouží on-line aplikace Eco-visio. Sčítače Eco-counter ve světě využívají i nejznámější národní parky a metropole jako Paříž či San Francisko. V České republice jsme takto monitorovali nebo stále monitorujeme pohyb návštěvníků na Labské stezce v Královehradeckém a Ústeckém kraji, Cyklostezce Brno – Vídeň, Cyklostezce Bečva nebo v Krkonošském národním parku a Národním parku České Švýcarko.

Sčítání pěších 

 
PYRO senzor
Pyro senzor je kombinací pasivní infračervené technologie a optické čočky. Rozpoznává změnu teploty,  k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Díky extrémně vysoké citlivosti rozlišuje senzor i chodce jdoucí velmi blízko sebe a dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu. Senzor je opatřen automatickou kalibrací, může být tedy snadno a spolehlivě instalován uživateli bez většího technického zázemí.
Pyro senzor je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd.
Pyro senzor má nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP68 a je navržen tak, aby splynul s vnějším prostředím. Pro instalaci na stávající doplňkovou infrastrukturu stezky (sloup veřejného osvětlení, zábradlí apod.) je k dispozici zapouzdřená varianta PYRO-Box. Senzor lze zapustit do stávajícího sloupku, konstrukce zábradlí, umístit do kamenné zdi nebo samostatného dřevěného sloupku.   
Více informací o tomto produktu najdete zde.


 
Akustické desky SLAB
K detekci turistů jsou využívány podzemní akustické desky s vysokou citlivostí na změny tlaku. Zabudovaný časovač brání chybnému sčítání impulsů v případě dvojitého šlápnutí na desku.
V místech se širokým průchozím profilem lze při použití většího počtu desek a správně provedené instalaci sčítat osoby, jdoucí vedle sebe, s přesností +/- 5%.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
 
Infračervená kamera CITIX-IR
Infračervené a laserové technologie umožňují velmi přesnou detekci uživatelů komunikací a zajišťují tak spolehlivý monitoring bezmotorové dopravy.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 

 

Sčítání cyklistů

Indukční smyčky ZELT
Indukční smyčka ZELT představuje jedinečnou patentovanou technologii firmy Eco-Counter. Je výsledkem více než 5letého výzkumu a vývoje. Smyčka ZELT zaznamenává elektromagnetický impulz každého projetého kola a analyzuje ho dle 13 různých kritérií. Její unikátní algoritmus umožňuje vysokou přesnost sčítání v každé situaci (komunikace se smíšeným provozem, frekventované cyklostezky apod.).
Více informací o tomto produktu najdete zde
Tlakové senzory TUBES
Senzor TUBES spočívá v položení dvou tlakových hadiček přes silnici nebo pruh pro cyklisty v orientaci kolmo ke směru provozu. Systém automaticky sleduje průjezdnou rychlost a vzdálenost mezi oběma koly bicyklu. Díky tomu je sčítač TUBES schopen zaznamenávat pohyb v jednotlivých směrech sledované komunikace, rozlišovat cyklistickou dopravu od motorových vozidel na komunikacích se smíšeným provozem a přesně sčítat cyklisty ve skupinách.
Více informací o tomto produktu najdete zde. 
Eco-Display Classic / Eco-Display Classic+
Eco-Display představuje velmi efektivní a atraktivní nástroj, který lze využít ke zviditelnění cyklistiky jako nepřehlédnutelné součásti kvalitního městského prostředí. Města s jeho pomocí zdůrazňují a prezentují své závazky k podpoře městské cyklistiky. Eco-Display lze nastavit tak, aby zcela odpovídal všem vašim potřebám a požadavkům. Nabízíme dvě provedení produktu - jednodušší Eco-Display Classic a modernější Eco-Display Classic+ s více funkcemi.
Více informací o Eco-Display Classic najdete zde.
Více informací o Eco-Display Classic+ najete zde.


 

Eco-Display Compact
Eco-Display Compact představuje velmi efektivní a atraktivní nástroj, který lze využít ke zviditelnění cyklistiky jako nepřehlédnutelné součásti kvalitního městského prostředí. Města s jeho pomocí zdůrazňují a prezentují své závazky k podpoře městské cyklistiky. Eco-Display Compact má malé rozměry a jeho instalace je velmi snadná. Grafický design lze přizpůsobit Vašim potřebám a požadavkům.
Více informací o tomto produktu najdete zde.

signal.jpgEco-SIGNAL
Indukční smyčky ZELT v kombinaci s výstražným značením, umístěným na místech nebezpečných pro cyklisty, tvoří systém Eco-Signal. Ten pak s předstihem upozorňuje řidiče motorových vozidel na přítomnost cyklisty na problematickém místě a dává jim signál ke zvýšené opatrnosti.
Více informací o tomto produktu najdete zde.

 

Sčítání pěších a cyklistů

ECO-MULTI
Sčítač Eco-MULTI dokáže rozlišit různé typy uživatelů stezek a komunikací (pěší, cyklisty, koně, automobily atd.). Adaptabilní sčítač využívá indukční smyčky ZELT i pyroelektrické senzory PYRO. Kombinace těchto technologií umožňuje rozlišení specifického typu uživatele. Impulzy z jednotlivých senzorů jsou vyhodnocovány prostřednictvím Smart Connect, což je inteligentní systém pro kategorizaci uživatelů.
K datové jednotce lze souběžně připojit několik různých senzorů Eco-Counter, jednotka Eco-Combo pak separátně spravuje a uchovává jimi zaznamenaná data v jednotlivých směrech pohybu.
Více informací o tomto produktu najdete zde.


 
MULTI MOBILE
Základem sčítače MULTI MOBILE je kombinace pasivního infračerveného (tepelného) senzoru PYRO a tlakových hadiček TUBES. Pro detekci průchodu člověka využívá senzor PYRO pasivní infračervené pyroelektrické technologie, které zaznamenají skokovou změnu teploty již o 1°C. K detekci průjezdů cyklistů využívá sčítač tlakové hadičky TUBES kde systém sleduje průjezdnou rychlost a vzdálenost mezi oběma koly bicyklu. Díky tomu je schopen, rozlišovat cyklistickou dopravu od motorových vozidel a přesně sčítat cyklisty ve skupinách.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
Optická kamera CITIX 3D
CITIX 3D pomocí dvojice optických kamer vytvoří trojrozměrný obraz a díky němu je možné rozlišit tvary objektů a vyhodnotit tak, o jaký objekt se jedná. Sčítač rozlišuje pěší, dvostoupá vozidla a automobily a to do vzdálenosti až 12m. Představuje tak jedinečný způsob jak monitorovat i velmi široké profily s vysokou přesností.
Snímaný obraz je ve sčítači v reálném čase zpracováván na data, nedochází k záznamu ani ukládání videa, takže provoz sčítače nepodléhá pravidlům pro umisťování kamer ani GDPR.
Více informací o tomto produktu najdete zde.

Naše služby


Servis při návrhu monitorovacího systému
 • Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
 • Návrh vhodného technologického řešení.
 • Zvážení klimatických jevů.
 • Výhled rozvoje systému.
 • Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
Dodávka a instalace monitorovacího systému
 • Prodej a pronájem sčítačů.
 • Instalace systému.
 • Zkušební provoz.
 • Zaškolení obsluhy.
 • Kalibrační sčítání.
 • Údržba.
Zpracování a interpretace dat
 • Sběr a zpracování dat.
 • Interpretace dat.
 • Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
 • Zpracování souhrnných zpráv.
 • Konzultace dalšího rozvoje systému. 
 

Reference

Dodávka a instalace sčítacích zařízení pro monitoring cyklistů v Pardubicích
Objednatel:       Statutární město Pardubicepardubicew.jpg
Realizace:         04/2013 – 10/2013

Město Pardubice má jeden z nejvyšších podílů cyklistické dopravy v ČR. Na kole je zde vykonáno 19 % všech cest obyvatel. V rámci projektu Central MeetBike město vytipovalo 11 profilů pro sčítání cyklistů a zakoupilo 4 sčítače, které hodlá na dané lokality postupně umisťovat. To umožní sledovat chování cyklistů v různých časových i prostorových podmínkách. Za účelem propagace cyklodopravy bylo na jedné z nejvytíženějších stezek – u Wonkova mostu – instalováno zobrazovací zařízení průjezdů cyklistů Eco-TOTEM, vč. ukazatele aktuálního data, času a teploty. Partnerství, o.p.s. provedlo kompletní dodávku sčítačů, zobrazovacího zařízení a instalačních prací.  
 
Monitoring návštěvnosti cyklostezek ve městě Jihlava
Objednatel:       Statutární město Jihlavajihlava.jpg
Realizace:         10/2012 - 12/2014

Partnerství, o.p.s. realizuje od roku 2012 pro Statutární město Jihlava ve vybraných lokalitách monitoring návštěvnosti místních cyklostezek. Celkem byly vybrány 4 lokality, na kterých se v pravidelných intervalech střídá sčítání. V roce 2014 město Jihlava zakoupilo ještě jeden sčítač, který byl nainstalován na nově postavenou lávku v Heleníně.
 
Ověření spolehlivosti automatického monitorovacího systému Eco-counter při sčítání cyklistů na vybraných lokalitách hl. m. Prahy 
Objednatel:       Technická správa komunikací hl. m. PrahyPraha.png
Realizace:         05/2009

Partnerství, o.p.s. ve spolupráci s Technickou správou komunikací uspořádalo v průběhu května testovací sčítání cyklistů pomocí automatického sčítacího zařízení Eco-counter. Pro sčítání byly vybrány dvě lokality Praha 4 - Podolí a Praha 6 – Šárka. Ze sčítacího zařízení v Šárce byly údaje přenášeny ručně a v případě Podolí automaticky pomocí GSM modemu. V rámci měsíčního provozu bylo provedeno i ruční kontrolní sčítání cyklistů a ověřena více než 95% spolehlivost systému.
 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 13 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jendoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz


 
Powered by Kentico CMS