Cyklostezky a singltreky

Proč sčítat

Porozumění zvyklostem a chování návštěvníků stezky
 • kolik turistů se pohybuje po vašich stezkách
 • kdy je na stezkách nejvyšší návštěvnost (hodiny, dny, týdny, atd.)
 • jaké stezky jsou nejoblíbenější
 • jak počasí ovlivňuje návštěvnost oblasti

Zdůvodnění investic
 • vyhodnocení vývoje návštěvnosti za účelem rozhodování o budoucích investicích
 • jaký dopad na návštěvnost má nově vybudovaná infrastruktura
 • vyčíslení ekonomických přínosů šetrné cykloturistiky pro podporu nových investic

Prezentace výsledků
 • poskytování pravidelných zpráv o návštěvnosti turisticky zajímavých míst a oblastí zainteresovaným institucím a médiím
 • poskytování podkladů správcům stezek a terénním pracovníkům pro plánování aktivit a vyhodnocení jejich účinnosti

Součástí monitoringu je i pravidelný fyzický sběr získaných dat, jejich analýza a zpracování do přehledných tabulek a grafů.
 
Pokud máte zájem o monitoring návštěvnosti na cyklostezkách nebo singltrecích, prohlédněte si naši nabídku pro tento typ sčítání.
Reference z této oblasti sčítání najdete zde.

Typy sčítačů

Ke sčítání pěších a cyklistů na cyklostezkách v přírodě i ve městech využíváme automatické sčítače Eco-counter. Tyto sčítače vynikají přesností sčítání, záznamem směru pohybu a odolností proti vodě a prachu (IP68). Umí také odděleně sčítat cyklisty, pěší a automobily. Data ze sčítačů lze stahovat dálkově přes GSM a ke kvalitní analýze dat (až v úrovni hodin) slouží on-line aplikace Eco-visio. Sčítače Eco-counter ve světě využívají i nejznámější národní parky a metropole jako Paříž či San Francisko. V České republice jsme takto monitorovali nebo stále monitorujeme pohyb návštěvníků na Labské stezce v Královehradeckém a Ústeckém kraji, Cyklostezce Brno – Vídeň, Cyklostezce Bečva nebo v Krkonošském národním parku a Národním parku České Švýcarko.
U sčítačů Eco-counter nabízíme pouze prodej, u typu Pyro je možný i krátkodobý pronájem (max. 12 měsíců).

Ke sčítání cyklistů na singltrecích využíváme automatické sčítače TRAFx. Tyto sčítače vynikají jednoduchostí, snadnou instalací a nízkou cenou. Data ze sčítačů se odečítají na místě a k analýze dat slouží aplikace Data Net.
U produktů TRAFx nabízíme pouze pronájem, resp. službu monitoring s dodáním dat a zpráv.
 

SČÍTAČE ECO-COUNTER

NOVINKA ROKU 2022

Senzor PYROEvo
Senzor PyroEvo je novou verzí prověřené pasivní infračervené technologie v kombinaci s optickou čočkou. Rozpoznává skokovou změnu teploty,  k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Díky extrémně vysoké citlivosti rozlišuje senzor i chodce jdoucí velmi blízko sebe a dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu. Senzor je opatřen automatickou kalibrací, může být tedy snadno a spolehlivě instalován uživateli bez většího technického zázemí. Senzor PyroEvo je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd. Senzor PyroEvo má nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP68 a je navržen tak, aby splynul s vnějším prostředím. 
Senzor PyroEvo lze umístit v provedení v městském sloupku nebo dřevěném sloupku
Pro instalaci na stávající doplňkovou infrastrukturu stezky (sloup veřejného osvětlení, zábradlí apod.) je k dispozici zapouzdřená varianta Pyro-BoxEvo.   
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
Indukční smyčky ZELT
Indukční smyčka ZELT představuje jedinečnou patentovanou technologii firmy Eco-Counter. Je výsledkem více než 5letého výzkumu a vývoje. Smyčka ZELT zaznamenává elektromagnetický impulz každého projetého kola a analyzuje ho dle 13 různých kritérií. Její unikátní algoritmus umožňuje vysokou přesnost sčítání v každé situaci (komunikace se smíšeným provozem, frekventované cyklostezky apod.).
Více informací o tomto produktu najdete zde

 

 
ECO-MULTI
Sčítač Eco-MULTI dokáže rozlišit různé typy uživatelů stezek a komunikací (pěší, cyklisty, koně, automobily atd.). Adaptabilní sčítač využívá indukční smyčky ZELT i pyroelektrické senzory PYRO. Kombinace těchto technologií umožňuje rozlišení specifického typu uživatele. Impulzy z jednotlivých senzorů jsou vyhodnocovány prostřednictvím Smart Connect, což je inteligentní systém pro kategorizaci uživatelů.
K datové jednotce lze souběžně připojit několik různých senzorů Eco-Counter, jednotka Eco-Combo pak separátně spravuje a uchovává jimi zaznamenaná data v jednotlivých směrech pohybu.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
 
Tlakové senzory TUBES
Senzor TUBES spočívá v položení dvou tlakových hadiček přes silnici nebo pruh pro cyklisty v orientaci kolmo ke směru provozu. Systém automaticky sleduje průjezdnou rychlost a vzdálenost mezi oběma koly bicyklu. Díky tomu je sčítač TUBES schopen zaznamenávat pohyb v jednotlivých směrech sledované komunikace, rozlišovat cyklistickou dopravu od motorových vozidel na komunikacích se smíšeným provozem a přesně sčítat cyklisty ve skupinách.
Více informací o tomto produktu najdete zde.

 
PYRO senzor
Starší typ Pyro senzoru rozpoznává skokovou změnu teploty, k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu a je opatřen automatickou kalibrací.
Pyro senzor je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd. Senzor lze zapustit do stávajícího sloupku, konstrukce zábradlí, umístit do kamenné zdi nebo samostatného dřevěného sloupku.
Více informací o tomto produktu najdete zdePro instalaci na stávající infrastrukturu stezky je k dispozici zapouzdřená varianta PYRO-Box.  
 

Sčítače TRAFx

Trafx.jpgTRAFx Trail Counter
Sčítač TRAFx Trail Counter umožňuje sčítání pěších, cyklistů, jezdců na koních, in-line bruslařů atd. na stezkách v přírodě (bez rozlišení typu uživatele i směrů). Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lidského těla a okolního prostředí. Podobně jako u jiných pyroelektrických sčítačů je instalován pouze na jedné straně stezky a nepotřebuje žádný přijímač signálu na druhé straně stezky. Díky tomu je možné ho jednoduše ukrýt a snížit tak riziko vandalismu. Sčítač bezchybně funguje v letních i zimních teplotách.
Sčítač se skládá z čidla, které zaznamenává průchody osob a které je kabelem propojeno s datovou jednotkou, a datové jednotky, která slouží k uchovávání naměřených dat a napájení sčítače. Napájení sčítače zajišťují 3 ks baterií typu AA s životností až 3 roky.   
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
TRAFx Mountain Bike Counter
Sčítač TRAFx Mountain Bike Counter umožňuje sčítání cyklistů na horských kolech na singltrecích a cyklostezkách (bez rozlišení směrů). Sčítání je založeno na detekci kovových částí kol, takže zaznamenává i kola s karbonovým rámem. Šíře záznamového pole je do 1m od sčítače, v případě instalace uprostřed stezky je tak sčítač schopen pokrýt šířku až 2m. Instaluje se pod povrch stezky, díky čemuž je skrytý lidským očím a riziko poškození či vandalismu je minimalizováno. Sčítač bezchybně funguje v letních i zimních teplotách. Napájení sčítače zajišťují 3 ks baterií typu C. 
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
 

Naše služby


Servis při návrhu monitorovacího systému
 • Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
 • Návrh vhodného technologického řešení.
 • Zvážení klimatických jevů.
 • Výhled rozvoje systému.
 • Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
Dodávka a instalace monitorovacího systému
 • Prodej a pronájem sčítačů.
 • Instalace systému.
 • Zkušební provoz.
 • Zaškolení obsluhy.
 • Kalibrační sčítání.
 • Údržba.
Zpracování a interpretace dat
 • Sběr a zpracování dat.
 • Interpretace dat.
 • Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
 • Zpracování souhrnných zpráv.
 • Konzultace dalšího rozvoje systému. 
 

Reference

Monitoring cyklistů a pěších na Labské stezce v úseku Roudnice nad Labem - Děčín
Objednatel:       Ústecký krajRL_DCw.jpg
Realizace:         04/2013 – 12/2021
Labská stezka je jednou z nejvýznamnějších stezek nejen v ČR, ale také v sousedním Německu. Ústecký kraj proto dlouhodobě investuje do jejího rozvoje a díky tomu je zde již téměř hotova. Oprávněnost investic potvrzuje monitoring provozu cyklistů a pěších na dokončených úsecích Labské stezky. V úseku Hněvice – Dolní Žleb bylo postupně vytipováno a připraveno celkem 9 sčítacích lokalit, na kterých jsou pravidelně umísťovány kombinované sčítače pěších a cyklistů. Partnerství, o.p.s. kromě dodávky sčítačů zajišťuje dlouhodobě také jejich pravidelný servis a vyhodnocení dat.
 
Monitoring návštěvnosti cyklostezek Krušných hor
Objednatel:      Ústecký krajcarousel1.jpg
Realizace:        08/2014 - 12/2021
Partnerství o.p.s. instalovalo na základě smlouvy s Ústeckým krajem postupně od léta  2014 do léta 2015 celkem 9ks automatických sčítacích zařízení v Krušných horách. Sčítače jsou umístěny v lokalitách Vrch Tří pánů, Cínovec (2x), Sněžník, Mikuláška a Klíny, Fojtovice, Mníšek, Moldava. Zařízení monitorují pohyb pěších a cyklistů po Krušných horách. Partnerství, o.p.s. kromě dodávky sčítačů zajišťuje dlouhodobě také jejich pravidelný servis a vyhodnocení dat.
 
Monitoring provozu na trase Greenway Jizera
Objednatel:       Liberecký kraj
Realizace:         05/2015 – 12/2021GWjizera1.jpg

V roce 2014 si Liberecký kraj u Partnerství, o.p.s. objednal sčítač pro monitoring pěších a cyklistických uživatelů stezky s rozlišením směru jejich pohybu. Cílem bylo získat kontinuální přehled o stávajícím využívání stezky a potvrzení dat z předešlých krátkodobých monitoringů. Sčítač byl instalován na jaře roku 2015 v lokalitě Malá Skála - Křížky, kde Greenway Jizera vede přes nově vybudovaný most přes řeku Jizeru. Partnerství, o.p.s. kromě dodávky sčítače zajišťuje dlouhodobě také jeho pravidelný servis a vyhodnocení dat.

Monitoring cyklistů a pěších na Labské stezce v úseku Kuks – Hradec Králové
Objednatel:       Královéhradecký krajKuks.jpg
Realizace:         11/2012 – 12/2021

Budování Labské stezky pokročilo také v Královéhradec-kém kraji. Na nově otevřeném úseku z Kuksu do Hradce Králové v délce 26 km se Královéhradecký kraj rozhodl sledovat provoz cyklistů a pěších. Za tímto účelem zde společnost Partnerství, o.p.s. v roce 2012 instalovala 3 sčítače pro monitoring pěších a cyklistických uživatelů stezky s rozlišením směru jejich pohybu. Současně pro kraj vykonává pravidelný servis sčítačů a vyhodnocení dat. Královéhradecký kraj tak má komplexní přehled o návštěvnosti realizovaných úseků stezky s asfaltovým povrchem.
 
Monitoring návštěvnosti Cyklistické stezky Brno – Vídeň
Objednatel:       Cyklistická stezka Brno – Vídeň, dobrovolný svazek obcíBN_WIENw.jpg
Realizace:         03/2012 – 12/2021

V rámci projektů na dostavbu bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR bylo vybudováno celkem 12 nových úseků bezpečných stezek. Po uvážení byly v roce 2012 pro monitoring návštěvnosti vybrány 3 lokality – Opatovice, Židlochovice a Pasohlávky, z nichž každá má svoje specifika. V další fázi projektu byl v roce 2015 monitorovací systém rozšířen o další 3 lokality - Rajhrad, Vranovice, Přízřenice. Hlavním záměrem je dlouhodobé sledování počtu a toku uživatelů jednotlivými lokalitami v čase. Partnerství, o.p.s. kromě dodávky sčítačů zajišťuje dlouhodobě také jejich pravidelný servis a vyhodnocení dat.
Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva
Objednatel:       Sdružení obcí Valašsko-Horní VsackoBecva.jpg
Realizace:         06/2011

Sdružení obcí Valašsko-Horní Vsacko dlouhodobě investuje do vybudování bezpečné cyklostezky podél řeky Bečvy, která má sloužit turistům i místním pro dopravu. Díky jeho úsilí se za několik let stal z Cyklostezky Bečva jeden z nejlepších cykloturistických produktů v ČR a jako takový se nemůže obejít bez pravidelného monitoringu počtu uživatelů stezek. Za tímto účelem zakoupilo Valašsko-Horní Vsacko dva sčítače, které sledují intenzity využívání stezky ve Velkých Karlovicích a u Vsetína.
 
Monitoring návštěvnosti cyklostezek Jihomoravského kraje
Objednatel:       Jihomoravský krajJHM-kraj.jpg
Realizace:         09/2009 –  10/2011

Jihomoravský kraj se v rámci svého přeshraničního projektu rozhodl využít automatických sčítačů pro sledování počtu uživatelů významných cyklostezek. Pro první rok monitoringu byly vybrány dvě lokality na páteřních stezkách s převažujícím turistickým využitím – Cyklostezka Brno – Vídeň, Jantarová stezka – a současně cyklostezka s převážně dopravní funkcí v Hodoníně. V následujících letech budou sčítače přemisťovány do jiných lokalit a po tříletém cyklu se vrátí na původní místa, aby bylo možné vyhodnotit přínos propagačních aktivit kraje a investičních akcí jednotlivých obcí a mikroregionů směrem k vyšší návštěvnosti turisty. 
 
Monitoring návštěvnosti cyklostezky podél Baťova kanálu
Objednatel:      Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Realizace:        06/2010bata.jpg

Baťův kanál, který představuje jeden z nejoblíbenějších turistických cílů Východní Moravy, nabídl od roku 2010 další lákadlo. Tím je nově dokončená cyklostezka po jeho březích v celkové délce 80 km z Kroměříže až do Hodonína. Dle statistik se v roce 2009 po Baťově kanálu na lodích svezlo na 70 tisíc turistů. Kolik cyklistů, in-line bruslařů a pěších využilo novou cyklostezku? I na tuto otázku zná Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu odpověď, neboť za tím účelem od Partnerství, o.p.s. zakoupilo automatické sčítací zařízení.
 
Monitoring návštěvnosti významných cyklostezek v ČR 
Objednatel:       Nadace Partnerství
Realizace:         04/2010 – 10/2010
 orlice.png
V rámci podpory propagace byla dohodnuta spolupráce s Nadací Partnerství spočívající ve sčítáních uživatelů cyklostezek po celé ČR v části hlavní turistické sezóny. Sčítací zařízení je postupně umisťováno na různé stezky: např. Labská, Vltavská, Svratecká, Tichá Orlice, Jihlava – Raabs atd. Výsledky sčítání jsou zpracovávány do formy tiskových zpráv a slouží ke zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o monitoringu návštěvnosti a cyklostezek v ČR.
 
Monitoring cyklistů a pěších na cyklostezkách v regionu NUTS2 Jihovýchod
Objednatel:       Regionální rada regionu soudržnosti JihovýchodNUTSw.jpg
Realizace:         06/2012 – 10/2012

Za účelem ověření využívání vybraných cyklostezek spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod byla zadána Regionální radou zakázka společnosti Partnerství, o.p.s. Jejím obsahem byl monitoring počtu uživatelů cyklostezek pomocí automatických sčítačů na celkem 10 lokalitách v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, správa sčítačů, provedení kalibračního sčítání a vyhodnocení získaných údajů ve formě zprávy. Tento monitoring probíhal v období červen – září 2012. 
Ostatní realizované zakázky
Monitoring cyklostezky Ohře 2014
Monitoring cyklostezky Eurovelo 7 v obci Zdiby 2014
Monitoring návštěvnosti vybraných stezek ve Školním lesním podniku Křtiny 2013
Monitoring cyklostezky Ohře 2013
Monitoring cyklostezky Bečva 2013
Monitoring cyklostezky Nivnice – Uherský Brod 2009
 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 15 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jednoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  Sčítače SensMax - kvalitní data za rozumnou cenu 

Pro sčítání lidí v interiérech doporučujeme sčítače SensMax, které se ideálně hodí pro informační centra, knihovny, muzea, obchodní centra, ale i nádraží. Poskytují přesná data a jejich instalace i obsluha je jednoduchá. Velkou předností sčítačů SensMax je online přenos dat a jejich dostupnost v reálném čase.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
scitace@partnerstvi-ops.cz
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
Údolní 567/33, 602 00, Brno
tel. +420 515 903 111
email: info@partnerstvi-ops.cz
web: www.partnerstvi-ops.cz
IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.scitace.cz
scitace@partnerstvi-ops.cz


 
Powered by Kentico CMS