Interiéry

 

Proč sčítat

Plánování a zpětná vazba
 • plánování obchodních a výstavních prostor
 • zhodnocení vlivu publicity na návštěvnost

Zdůvodnění investic
 • přesné počty návštěvníků jsou důležitým faktorem při rozhodování o budoucích investicích
 • vývoj návštěvnosti vám poslouží jako podklad pro jednání o spolupráci s ostatními subjekty ze státní či soukromé sféry
 
Šetření nákladů
 • na základě vyhodnocení návštěvnosti vybraných lokalit lze lépe rozvrhnout pracovní vytížení zaměstnanců
 • optimalizace otevírací doby
 • kontrola tržeb 
   
Součástí monitoringu je i pravidelný fyzický sběr získaných dat, jejich analýza a zpracování do přehledných tabulek a grafů.
 
Pokud máte zájem o monitoring veřejných prostor, prohlédněte si naši nabídku pro tento typ sčítání.
 

Typy sčítačů

V naší nabídce je v současnosti několik typů monitorovacích zařízení.
Ke sčítání pěších v interiérech využíváme automatické sčítače Eco-counter. Tyto sčítače vynikají přesností sčítání, záznamem směru pohybu a odolností proti vodě a prachu (IP68). Data ze sčítačů lze stahovat dálkově přes GSM a ke kvalitní analýze dat (až v úrovni hodin) slouží on-line aplikace Eco-visio

Nově používáme též sčítače SensMax, které jsou konstruovány speciálně ke sčítání v interiérech a vynikají jednoduchostí instalace, přesností, záznamem směru pohybu a schopností přenosu dat v reálném čase. Data ze sčítačů se přenášejí automaticky přes LAN, WiFi nebo GSM a k analýze naměřených dat slouží on-line aplikace SensWeb. 


Sčítače Eco-Counter
PYRO senzor
PYRO senzor je kombinací pasivní infračervené technologie a optické čočky. Rozpoznává změnu teploty, k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Díky extrémně vysoké citlivosti rozlišuje senzor i chodce jdoucí velmi blízko sebe a dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu. Senzor je opatřen automatickou kalibrací, může být tedy snadno a spolehlivě instalován uživateli bez většího technického zázemí. PYRO senzor je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd.
PYRO senzor má nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP68 a je navržen tak, aby splynul s vnějším prostředím. Pro instalaci na stávající doplňkovou infrastrukturu cesty (sloup veřejného osvětlení, zábradlí apod.) je k dispozici zapouzdřená varianta PYRO-Box, která se ideálně hodí do specifických podmínek urbanizovaného prostředí. Senzor lze zapustit do stávajícího sloupku, konstrukce zábradlí, umístit do kamenné zdi nebo samostatného dřevěného sloupku.  
Více informací o tomto produktu najdete zde.

Sčítače SensMax
SensMax S1 / D3
Sčítače SensMax slouží ke sčítání návštěvníků v interiérech (informačních centrech, knihovnách, muzeích, sportovních centrech, obchodních centrech nebo na nádražích). Sčítač tvoří dva moduly (vysílací a přijímací), které v místě, kudy procházejí návštěvníci, vytváří neviditelné závory pomocí infračervených paprsků. Počty návštěvníků jsou dány počtem zaznamenaných přerušení paprsků. Infrapaprsky skenují průchod až 200x za vteřinu a díky tomu sčítače dosahují nejen vysoké přesnosti (až 95%), ale jsou díky tomu schopny zachytit i chodce jdoucí v těsné blízkosti. Model D3 je pak díky 3 vysílaným paprskům schopen odlišit i směr pohybu procházejících návštěvníků. Oba moduly sčítače se instalují proti sobě a to velmi snadno nalepením nebo přišroubováním na vhodný povrch (zeď, dřevo, kov, sádrokarton ...). K odesílání dat ze sčítače dochází automaticky každých 20 min. přenosem pomocí radiového signálu do datového sběrače, který může být umístěn až 800m daleko. Typů datových sběračů je několik, podle typu připojení (LAN, WiFi nebo GSM).
Více informací o tomto produktu najdete zde.

Speciálním type sčítačů SensMax jsou typy SE a DE, které jsou určeny do interiérů či exteriérů, kde není dostupná elektrická energie pro datový sběrač. Data z těchto sčítačů jsou stahována ručně přes infraport do speciálního sběrače a z něj pak přenášena přes USB kabel do specializovaného softwaru SensMax EasyReport, kde mohou být analyzována.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 

Naše služby


Servis při návrhu monitorovacího systému
 • Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
 • Návrh vhodného technologického řešení.
 • Zvážení klimatických jevů.
 • Výhled rozvoje systému.
 • Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
Dodávka a instalace monitorovacího systému
 • Prodej a pronájem sčítačů.
 • Instalace systému.
 • Zkušební provoz.
 • Zaškolení obsluhy.
 • Kalibrační sčítání.
 • Údržba.
Zpracování a interpretace dat
 • Sběr a zpracování dat.
 • Interpretace dat.
 • Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
 • Zpracování souhrnných zpráv.
 • Konzultace dalšího rozvoje systému. 
 
konference.jpg
 
 
Reed Exhibitions, USA
Zařízení Instant Counting bylo testováno a ověřeno na několika největších severoamerických výstavách, které organizovala společnost Reed Exhibitions.

 
Muzeum Louvre, Pařížlouvre.gif
V pařížském muzeu Louvre je nainstalováno celkem  sedm sčítacích koberců Instant Counting, které hlídají počty návštěvníků v jednotlivých místnostech. Sčítací kobrerce mají šířku od dvou do sedmi metrů. Vedení muzea si toto zařízení vybrálo kvůli snadné instalaci, mobiltě a přesnosti sčítání. Podobné sčítání probíhá i v paláci ve Versilles.
 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 13 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jendoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz


 
Powered by Kentico CMS