Interiéry

 

Proč sčítat

Plánování a zpětná vazba
 • plánování obchodních a výstavních prostor
 • zhodnocení vlivu publicity na návštěvnost

Zdůvodnění investic
 • přesné počty návštěvníků jsou důležitým faktorem při rozhodování o budoucích investicích
 • vývoj návštěvnosti vám poslouží jako podklad pro jednání o spolupráci s ostatními subjekty ze státní či soukromé sféry
 
Šetření nákladů
 • na základě vyhodnocení návštěvnosti vybraných lokalit lze lépe rozvrhnout pracovní vytížení zaměstnanců
 • optimalizace otevírací doby
 • kontrola tržeb 
   
Součástí monitoringu je i pravidelný fyzický sběr získaných dat, jejich analýza a zpracování do přehledných tabulek a grafů.
 
Pokud máte zájem o monitoring veřejných prostor, prohlédněte si naši nabídku pro tento typ sčítání.
 

Typy sčítačů

V naší nabídce je v současnosti několik typů monitorovacích zařízení.
Ke sčítání pěších v interiérech využíváme automatické sčítače Eco-counter. Tyto sčítače vynikají přesností sčítání, záznamem směru pohybu a odolností proti vodě a prachu (IP68). Data ze sčítačů lze stahovat dálkově přes GSM a ke kvalitní analýze dat (až v úrovni hodin) slouží on-line aplikace Eco-visio

Nově používáme též sčítače SensMax, které jsou konstruovány speciálně ke sčítání v interiérech a vynikají jednoduchostí instalace, přesností, záznamem směru pohybu a schopností přenosu dat v reálném čase. Data ze sčítačů se přenášejí automaticky přes LAN nebo WiFi a k analýze naměřených dat slouží on-line aplikace SensWeb. 


Sčítače Eco-Counter
NOVINKA ROKU 2022

Senzor PYROEvo 
Senzor PyroEvo je novou verzí prověřené pasivní infračervené technologie v kombinaci s optickou čočkou. Rozpoznává skokovou změnu teploty,  k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Díky extrémně vysoké citlivosti rozlišuje senzor i chodce jdoucí velmi blízko sebe a dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu. Senzor je opatřen automatickou kalibrací, může být tedy snadno a spolehlivě instalován uživateli bez většího technického zázemí. Senzor PyroEvo je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd. Senzor PyroEvo má nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP68 a je navržen tak, aby splynul s vnějším prostředím. 
Senzor PyroEvo lze umístit v provedení v městském sloupku nebo dřevěném sloupku
Pro instalaci na stávající doplňkovou infrastrukturu stezky (sloup veřejného osvětlení, zábradlí apod.) je k dispozici zapouzdřená varianta Pyro-BoxEvo, která se ideálně hodí do specifických podmínek urbanizovaného prostředí.   
Více informací o tomto produktu najdete zde.

Sčítače SensMax
SensMax S1 / D3
Sčítače SensMax S1/D3 slouží ke sčítání návštěvníků v interiérech (informačních centrech, 
sensmax_scitac_D3.pngknihovnách, muzeích, sportovních centrech, obchodních centrech nebo na nádražích). Sčítač tvoří dva moduly (vysílací a přijímací), které v místě, kudy procházejí návštěvníci, vytváří neviditelné závory pomocí infračervených paprsků. Počty návštěvníků jsou dány počtem zaznamenaných přerušení paprsků. Infrapaprsky skenují průchod až 200x za vteřinu a díky tomu sčítače dosahují nejen vysoké přesnosti (až 95%), ale jsou díky tomu schopny zachytit i chodce jdoucí v těsné blízkosti. Model D3 je pak díky 3 vysílaným paprskům schopen odlišit i směr pohybu procházejících návštěvníků. Oba moduly sčítače se instalují proti sobě a to velmi snadno nalepením nebo přišroubováním na vhodný povrch (zeď, dřevo, kov, sádrokarton ...). K odesílání dat ze sčítače dochází automaticky každých 20 min. přenosem pomocí radiového signálu do datového sběrače, který může být umístěn až 800m daleko. Typů datových sběračů je několik, podle typu připojení (LAN nebo Wifi).
Více informací o tomto produktu najdete zde.

Speciálním typem sčítačů SensMax jsou typy SE a DE, které jsou určeny do interiérů či exteriérů, kde není dostupná elektrická energie pro datový sběrač. Data z těchto sčítačů jsou stahována ručně přes infraport do speciálního sběrače a z něj pak přenášena přes USB kabel do specializovaného softwaru SensMax EasyReport, kde mohou být analyzována.
Více informací o tomto produktu najdete zde.

SensMax TAC-B
Sčítač SensMax TAC-B slouží ke sčítání návštěvníků v širších či velmi frekventovaných  interiérechsensmax_TAC-B.png (informačních centrech, knihovnách, muzeích, sportovních centrech, obchodních centrech nebo na nádražích). Sčítač tvoří jeden modul, který v místě, kudy procházejí návštěvníci, vytváří neviditelné radarové pole na bázi milimetrových vln. Díky němu vytváří 3D vizualizovaný prostor radarových odrazů. Počty návštěvníků jsou pak dány počtem zaznamenaných odrazů specifických tvarů v kombinaci s rychlostí jejich pohybu. Sčítač též umí sledovat pohyb a dobu pohybu objektu v dané zóně. Data jsou odesílána přes WiFi v reálném čase, takže je lze využít i pro zjištění okamžité návštěvnosti daného prostoru. Data nejsou obrazová a tak sčítač splňuje všechny náležitosti GDPR. Sčítač se instaluje na zeď do výšky 2 - 3m.
Více informací o tomto produktu najdete zde.

Naše služby


Servis při návrhu monitorovacího systému
 • Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
 • Návrh vhodného technologického řešení.
 • Zvážení klimatických jevů.
 • Výhled rozvoje systému.
 • Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
Dodávka a instalace monitorovacího systému
 • Prodej a pronájem sčítačů.
 • Instalace systému.
 • Zkušební provoz.
 • Zaškolení obsluhy.
 • Kalibrační sčítání.
 • Údržba.
Zpracování a interpretace dat
 • Sběr a zpracování dat.
 • Interpretace dat.
 • Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
 • Zpracování souhrnných zpráv.
 • Konzultace dalšího rozvoje systému. 
 
Návštěvnost informačních středisek NP Šumava

V roce 2019 pro NP Šumava dodalo Partnerství o.p.s. celkem 6 sčítacích zařízení SensMax pro automatický monitoring návštěvnosti ve vybraných informačních střediscích (IS) národního parku. Vybrána byla IS s celoročním provozem (Kvilda, Stožec, Kašperské hory, Svinná Lada), kde byla instalována zařízení s automatickým přenosem dat. V IS se sezónním provozem byla instalována zařízení s manuálním odečítáním dat, která lze snadno přemístit a využít i v dalších sezónních IC.

 
Návštěvnost informačního centra v Náchodě - Bělovsi
Partnerství, o.p.s. realizovalo v roce 2020 pro Město Náchod dodávku monitorovacího zařízení SensMax pro automatický monitoring návštěvnosti informačního centra v budově Vily Komenský v Bělovsi. Informační centrum se nachází v nově vybudovaném areálu Malých Lázní s kolonádou a pítky s přírodní minerální vodou. Součástí informačního centra je i expozice historie lázeňství. Vzhledem investici města, slouží monitoring k ověření naplnění a úspěšnosti tohoto projektu. Zzároveň slouží i pro zjištění návštěvnosti expozice, která je volně přístupná.

Monitoring návštěvnosti kostela v Chlumu Sv. Máří 
Rytířskému řádu  křižovníků s červenou hvězdou dodalo Partnerství o.p.s monitorovací zařízení SensMax pro automatický monitoring návštěvnosti kostela v barokním poutním areálu v Chlumu u Sv. Máří. Tento rozsáhlý barokní areál podstupuje postupnou obnovu a stává se významným turistickým cílem regionu. Vzhledem k volnému přístupu do areálu a jeho částí má majitel areálu potřebu znát jeho návštěvnost, aby mohl dále plánovat jeho obnovu.

konference.jpg
Reed Exhibitions, USA
Zařízení Instant Counting bylo testováno a ověřeno na několika největších severoamerických výstavách, které organizovala společnost Reed Exhibitions.Muzeum Louvre, Paříž
louvre.gif
V pařížském muzeu Louvre je nainstalováno celkem  sedm sčítacích koberců Instant Counting, které hlídají počty návštěvníků v jednotlivých místnostech. Sčítací kobrerce mají šířku od dvou do sedmi metrů. Vedení muzea si toto zařízení vybrálo kvůli snadné instalaci, mobiltě a přesnosti sčítání. Podobné sčítání probíhá i v paláci ve Versilles.
 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 15 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jednoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  Sčítače SensMax - kvalitní data za rozumnou cenu 

Pro sčítání lidí v interiérech doporučujeme sčítače SensMax, které se ideálně hodí pro informační centra, knihovny, muzea, obchodní centra, ale i nádraží. Poskytují přesná data a jejich instalace i obsluha je jednoduchá. Velkou předností sčítačů SensMax je online přenos dat a jejich dostupnost v reálném čase.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
scitace@partnerstvi-ops.cz
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
Údolní 567/33, 602 00, Brno
tel. +420 515 903 111
email: info@partnerstvi-ops.cz
web: www.partnerstvi-ops.cz
IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.scitace.cz
scitace@partnerstvi-ops.cz


 
Powered by Kentico CMS