Interiéry

 

Proč sčítat

Plánování a zpětná vazba
 • plánování obchodních a výstavních prostor
 • zhodnocení vlivu publicity na návštěvnost

Zdůvodnění investic
 • přesné počty návštěvníků jsou důležitým faktorem při rozhodování o budoucích investicích
 • vývoj návštěvnosti vám poslouží jako podklad pro jednání o spolupráci s ostatními subjekty ze státní či soukromé sféry
 
Šetření nákladů
 • na základě vyhodnocení návštěvnosti vybraných lokalit lze lépe rozvrhnout pracovní vytížení zaměstnanců
 • optimalizace otevírací doby
 • kontrola tržeb 
   
Součástí monitoringu je i pravidelný fyzický sběr získaných dat, jejich analýza a zpracování do přehledných tabulek a grafů.
 
Pokud máte zájem o monitoring veřejných prostor, prohlédněte si naši nabídku pro tento typ sčítání.
 

Ke sčítání pěších v interiérech využíváme automatické sčítače Eco-counter. Tyto sčítače vynikají přesností sčítání, záznamem směru pohybu a odolností proti vodě a prachu (IP68). Data ze sčítačů lze stahovat dálkově přes GSM a ke kvalitní analýze dat (až v úrovni hodin) slouží on-line aplikace Eco-visio

Typy sčítačů

PYRO senzor
PYRO senzor je kombinací pasivní infračervené technologie a optické čočky. Rozpoznává změnu teploty, k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Díky extrémně vysoké citlivosti rozlišuje senzor i chodce jdoucí velmi blízko sebe a dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu. Senzor je opatřen automatickou kalibrací, může být tedy snadno a spolehlivě instalován uživateli bez většího technického zázemí. PYRO senzor je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd.
PYRO senzor má nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP68 a je navržen tak, aby splynul s vnějším prostředím. Pro instalaci na stávající doplňkovou infrastrukturu cesty (sloup veřejného osvětlení, zábradlí apod.) je k dispozici zapouzdřená varianta PYRO-Box, která se ideálně hodí do specifických podmínek urbanizovaného prostředí. Senzor lze zapustit do stávajícího sloupku, konstrukce zábradlí, umístit do kamenné zdi nebo samostatného dřevěného sloupku.  
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 

Naše služby


Servis při návrhu monitorovacího systému
 • Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
 • Návrh vhodného technologického řešení.
 • Zvážení klimatických jevů.
 • Výhled rozvoje systému.
 • Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
Dodávka a instalace monitorovacího systému
 • Prodej a pronájem sčítačů.
 • Instalace systému.
 • Zkušební provoz.
 • Zaškolení obsluhy.
 • Kalibrační sčítání.
 • Údržba.
Zpracování a interpretace dat
 • Sběr a zpracování dat.
 • Interpretace dat.
 • Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
 • Zpracování souhrnných zpráv.
 • Konzultace dalšího rozvoje systému. 
 
konference.jpg
 
 
Reed Exhibitions, USA
Zařízení Instant Counting bylo testováno a ověřeno na několika největších severoamerických výstavách, které organizovala společnost Reed Exhibitions.

 
Muzeum Louvre, Pařížlouvre.gif
V pařížském muzeu Louvre je nainstalováno celkem  sedm sčítacích koberců Instant Counting, které hlídají počty návštěvníků v jednotlivých místnostech. Sčítací kobrerce mají šířku od dvou do sedmi metrů. Vedení muzea si toto zařízení vybrálo kvůli snadné instalaci, mobiltě a přesnosti sčítání. Podobné sčítání probíhá i v paláci ve Versilles.
 

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS