Veřejná prostranství

 

Proč sčítat

Porozumění pěší dopravě a zvýšení jejího tržního potenciálu
 • idetifikace dopravních špiček
 • měření dopadu konaných akcí
 • vyhodnocení vývoje pěší dopravy pro rozhodování o budoucích investicích do městské infrastruktury

Plánování
 • měření intenzity bezmotorové dopravy pro plánování a vyhodnocování investic do městské infrastruktury, městských plánů mobility a pilotních projektů jako jsou pěší obchodní a oddychové zóny, lávky pro pěší, atd.
 • porozumění zvyklostem a chování nemotorizovaných uživatelů městské infrastruktury (pěší, cyklisté, in-line apod.) v závislosti na čase, počasí a ročním období

Prezentace výsledků
 • poskytování podkladů městskému mangementu pro jednání o rozvoji města a infrastruktury pro bezmotorovou dopravu
 • prezentace návštěvnosti zajímavých míst na vašich internetových stránkách

Zvýšování bezpečnosti
 • řešení nebezpečných přechodů pro pěší a cyklisty
 • zjištění dopravních rizik, jímž jsou vystaveni chodci a cylisté ve městě

Součástí monitoringu je i pravidelný fyzický sběr získaných dat, jejich analýza a zpracování do přehledných tabulek a grafů.

Pokud máte zájem o monitoring veřejných prostor, prohlédněte si naši nabídku pro tento typ sčítání.
 

Typy sčítačů

Ke sčítání pěších a cyklistů ve městech využíváme automatické sčítače Eco-counter. Tyto sčítače vynikají přesností sčítání, záznamem směru pohybu a odolností proti vodě a prachu (IP68). Umí také odděleně sčítat cyklisty, pěší a automobily. Data ze sčítačů lze stahovat dálkově přes GSM a ke kvalitní analýze dat (až v úrovni hodin) slouží on-line aplikace Eco-visio. Sčítače Eco-counter ve světě využívají i nejznámější národní parky a metropole jako Paříž či San Francisko. V České republice jsme takto monitorovali nebo stále monitorujeme pohyb cyklistů v Pardubicích, Praze, Jihlavě a dalších městech.

Nově používáme též sčítače SensMax, které jsou konstruovány zejména ke sčítání v interiérech, ale lze je využít i ve venkovním prostředí. Vynikají jednoduchostí instalace, přesností, záznamem směru pohybu a schopností přenosu dat v reálném čase. Data ze sčítačů se přenášejí automaticky přes LAN nebo WiFi a k analýze naměřených dat slouží on-line aplikace SensWeb.
 

Sčítače Eco-Counter

NOVINKA ROKU 2022

Senzor PYROEvo 
Senzor PyroEvo je novou verzí prověřené pasivní infračervené technologie v kombinaci s optickou čočkou. Rozpoznává skokovou změnu teploty,  k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Díky extrémně vysoké citlivosti rozlišuje senzor i chodce jdoucí velmi blízko sebe a dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu. Senzor je opatřen automatickou kalibrací, může být tedy snadno a spolehlivě instalován uživateli bez většího technického zázemí. Senzor PyroEvo je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd. Senzor PyroEvo má nejvyšší stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP68 a je navržen tak, aby splynul s vnějším prostředím. 
Senzor PyroEvo lze umístit v provedení v městském sloupku nebo dřevěném sloupku
Pro instalaci na stávající doplňkovou infrastrukturu stezky (sloup veřejného osvětlení, zábradlí apod.) je k dispozici zapouzdřená varianta Pyro-BoxEvo, která se ideálně hodí do specifických podmínek urbanizovaného prostředí.   
Více informací o tomto produktu najdete zde.


 
Infračervená kamera CITIX-IR
Infračervené a laserové technologie umožňují velmi přesnou detekci uživatelů komunikací a zajišťují tak spolehlivý monitoring bezmotorové dopravy.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
 
Optická kamera CITIX 3D
CITIX 3D pomocí dvojice optických kamer vytvoří trojrozměrný obraz a díky němu je možné rozlišit tvary objektů a vyhodnotit tak, o jaký objekt se jedná. Sčítač rozlišuje pěší, dvostoupá vozidla a automobily a to do vzdálenosti až 12m. Představuje tak jedinečný způsob jak monitorovat i velmi široké profily s vysokou přesností.
Snímaný obraz je ve sčítači v reálném čase zpracováván na data, nedochází k záznamu ani ukládání videa, takže provoz sčítače nepodléhá pravidlům pro umisťování kamer ani GDPR.
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 
PYRO senzor
Starší typ Pyro senzoru rozpoznává skokovou změnu teploty, k níž dochází při průchodu či průjezdu člověka kolem čidla. Dokáže zaznamenat také směr jejich pohybu a je opatřen automatickou kalibrací.
Pyro senzor je schopen sčítat různé typy uživatelů (bez jejich rozlišení): pěší; cyklisty; jezdce na koních; vodáky; běžkaře atd. Senzor lze zapustit do stávajícího sloupku, konstrukce zábradlí, umístit do kamenné zdi nebo samostatného dřevěného sloupku.
Více informací o tomto produktu najdete zdePro instalaci na stávající infrastrukturu stezky je k dispozici zapouzdřená varianta PYRO-Box.  
 

Sčítače SensMax

SensMax TAC-B
sensmax_TAC-B.png
 
Sčítač SensMax TAC-B pracuje na principu neviditelného radarové pole na bázi milimetrových vln. Díky němu vytváří 3D vizualizovaný prostor radarových odrazů specifických tvarů a v kombinaci s rychlostí jejich pohybu vyhodnocuje typ a počet uživatelů. Sčítač též umí sledovat pohyb a dobu pohybu objektu v dané zóně. Data jsou odesílána přes WiFi v reálném čase, takže je lze využít i pro zjištění okamžité návštěvnosti daného prostoru. Sčítač se instaluje na zeď do výšky 2 - 3m. Data nejsou obrazová a tak sčítač splňuje všechny náležitosti GDPR. 
Více informací o tomto produktu najdete zde.
 

Naše služby


Servis při návrhu monitorovacího systému
 • Posouzení tras pohybu a výběr profilů k měření.
 • Návrh vhodného technologického řešení.
 • Zvážení klimatických jevů.
 • Výhled rozvoje systému.
 • Vyhodnocení pokrytí GSM signálem.
Dodávka a instalace monitorovacího systému
 • Prodej a pronájem sčítačů.
 • Instalace systému.
 • Zkušební provoz.
 • Zaškolení obsluhy.
 • Kalibrační sčítání.
 • Údržba.
Zpracování a interpretace dat
 • Sběr a zpracování dat.
 • Interpretace dat.
 • Možnost doplňkového kvalitativního průzkumu.
 • Zpracování souhrnných zpráv.
 • Konzultace dalšího rozvoje systému. 
 
 
Sčítání uživatelů dětských hřišť a parků na Praze 7

Objednatel:       MČ Praha 7
Realizace:        01/2021 - 01/2022

Pro monitoring veřejných prostor dodalo Partnerství o.p.s. v roce 2021 městské části Praha 7 tři sčítací zařízení typu PYRO-BoxEvo. Ta slouží této městské části ke sledování např. vytíženosti dětských hřišť či vstupů do vybraných parků nebo ke zjištění intenzit provozu na cyklostezkách a chodnících. Získaná data pak tvoří podklady nejen pro správu těchto prostor, ale pomohou také např. při plánovaných rekonstrukcích a revitalizacích. 


Intenzita pěší dopravy ve veřejném prostoru
Objednatel:      Operátor ICT, a.s.
Realizace:        06/2020 - 07/2021
Pro projekt "Intenzita pěší dopravy ve veřejném prostoru", který pod hlavičkou Smart Prague realizoval Operátor ICT, a.s. dodalo Partnerství o.p.s. sčítací zařízení typu PYRO-Box. Projekt ověřoval různé technologie měření intenzity pěší dopravy ve městěch. Jednotlivé technologie byly srovnávány na různých typech měřených profilů a byly vyhodnocovány nejen z hlediska přesnosti měření, ale také snadnosti instalace a údržby, spolehlivosti a dalších kritérií. PYRO-Box se v tomto projektu jednoznačně osvědčil a byl doporučen pro další použití při sledování intenzit pěších ve městech.

Monitoring pěších na Kuksu
Objednatel:       Revitalizace Kuks, o.p.s
Realizace:        04/2017
Hospitál Kuks je jednou z nejvýznamnějších českých barokních památek, který byl roku 2015 kompletně zrevitalizován a zrestaurován. Díky tomu začalo areál navštěvovat také velké množství návštěvníků. Pro zjištění reálné návštěvnosti areálu byl proto Partnerstvím, o.p.s počátkem roku 2017 na přístupové cestě nainstalován sčítač Eco-Counter CTIX-IR. Ten od té doby nepřetržitě sleduje toky pěších návštěvníků a poskytuje obci a správcům areálu jedinečná data, která mohou využít např. k další propagaci či efektivnímu managementu areálu.
 
Sčítání uživatelů revitalizovaného náměstí v Otrokovicích
Objednatel:       Město OtrokoviceOtrokovice.jpg
Realizace:        07/2014 - 09/2014

Byly provedeny 2 sady měření, v jednom pracovním dni a v jednom dni pracovního klidu. Každý den byly provedeny 3 sady měření v intervalu 1 hodina – ráno, v poledne a večer. Hodnoty byly následně zprůměrovány a vypočteny denní návštěvnosti. Tyto hodnoty byly pak vynásobeny počtem pracovních dní, resp. dní pracovního klidu v kalendářním roce. Součtem těchto hodnot jsme následně získali přibližnou celkovou roční návštěvnost sledovaného území.  

 
nantes-(3).png
Monitorování pěší dopravy ve městě Nantes, Francie
K monitorování pěší dopravy v městském centru bylo ve městě Nantes (300 000 obyvatel, Francie) nainstalováno 15 sčítačů varianty PYRO-Box
(10 trvalých sčítačů a 5 mobilních).
 
 
 

dublin-(2).png  
Monitorování pěší dopravy na nákupní třídě v Dublinu, Irsko
Na Grafton Street v irském Dublinu umožňuje senzor PYRO v provedení PYRO-Box monitorovat pěší dopravu na nejvýznamnější dublinské nákupní třídě, kde šíře pěší zóny dosahuje až 15 metrů.
 
 
ST-Michel.png
Monitorování návštěvníků na ostrově Saint-Michel, Francie
Ostrov Mont Saint-Michel ve Francii navštíví každoročně více než 3,5 miliónu lidí. Laserový skener, instalovaný v jeho hlavní bráně monitoruje všechny příchozí a odchozí návštěvníky.

 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 15 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jednoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  Sčítače SensMax - kvalitní data za rozumnou cenu 

Pro sčítání lidí v interiérech doporučujeme sčítače SensMax, které se ideálně hodí pro informační centra, knihovny, muzea, obchodní centra, ale i nádraží. Poskytují přesná data a jejich instalace i obsluha je jednoduchá. Velkou předností sčítačů SensMax je online přenos dat a jejich dostupnost v reálném čase.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
scitace@partnerstvi-ops.cz
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
Údolní 567/33, 602 00, Brno
tel. +420 515 903 111
email: info@partnerstvi-ops.cz
web: www.partnerstvi-ops.cz
IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.scitace.cz
scitace@partnerstvi-ops.cz


 
Powered by Kentico CMS