Cyklodoprava v době post-covidové

 


Cyklodoprava v době post-covidové

Mezinárodní seminář k podpoře cyklistiky ve městech u příležitosti oslav Světového dne kola

 

Cycling in the post-covid era

International seminar on support of cycling in the European cities at the occasion of the World Bicycle Day

 

D:\DANIEL\eco-counter\TotemPrague\IMG_4468_crop.JPG

 
 

Termín:     3. 6. 2021

Date:         3rd June 2021


 

 

Záznam semináře:

Záznam v češtině, příspěvky českých prezentujících v češtině, příspěvky v angličtině tlumočené do češtiny.
Cyklodoprava v době post-covidové 1 (dopoledne) https://youtu.be/s2vrUjXmpok
Cyklodoprava v době post-covidové 2 (odpoledne) https://youtu.be/Xj4E1c8Cs-w

Seminar recording

English language recording, presentations of English speakers in English, presentations in Czech translated to English.

Cycling in the post-covid era 1 (morning part) https://youtu.be/zgbGFcYH6MA
Cycling in the post-covid era 2 (afternoon part) https://youtu.be/wDEQywMaRYA

Prezentace ke stažení/Download presentations 

Program/programme: 
Čas / Time Příspěvek Přednášející Presentation Speaker
09:00 registrace na místě   on-site registration at venue  
09:30
Úvodní slovo náměstka pro dopravu HMP Adam Scheinherr Welcome speech of Deputy-Mayor of Prague Adam Scheinherr
       
Úvodní slovo ředitele Informačního centra OSN v Praze Michal Broža Opening remarks by the Director of the UN Information Centre Prague Michal Broža
09:40 Trendy v rozvoji městské dopravy v době pandemie a po ní a možnosti financování cyklodopravy v evropských městech Holger Haubold, Director - Intellectual Property & Data Collection, Evropská cyklistické federace ECF (Brusel) Trends in development of cycling in the European cities in post/covid times, possibilities for financing of development of cycling on European level Holger Haubold, Director - Intellectual Property & Data Collection, European Cyclists Federation (Brussels)
         
10:00 Jak jezdit na kole v době pandemie? Cyklistická opatření a příklady dobré praxe z norského Oslo a Stavangeru Geir Bekkevold, Norwegian Embassy in Prague How to cycle during coronavirus? Cycling measures and good examples from Oslo and Stavanger Geir Bekkevold, Norwegian Embassy in Prague
         
10:20 Změny dopravního chování během pandemie Hana Brůhová, Univerzita J. E. Purkyně (Ústí nad Labem) Changes in mobility behavior in Czechia during the corona pandemics Hana Brůhová, University J. E. Purkyně (Ústí nad Labem)
         
10:40 Příležitosti a výzvy při zlepšování hlavní městských ulic pro cyklisty Marjolein de Lange, dopravní urbanistka, (Amsterdam) Challenges and opportunities in improving main city streets for cyclists Marjolein de Lange, mobility urbanist (Amsterdam)
         
11:00 Sčítání cyklistů v českých městech 2020/2021 Luboš Kala, Partnerství, o.p.s.(Brno) Data collection and its use on cyclists in Czechia in 2020/2021 Luboš Kala, Partnerství, o.p.s.(Brno)
         
11:15 Sčítání cyklistů v Praze v 2020/2021 David Horatius, MHMP (Praha) Data collection and its use on cyclists in Prague in 2020/2021 David Horatius, MHMP (Prague)
11:30 Jak se jezdí cyklistům v německých a českých městech? Fahrradklima Test Německo 2020 Thomas Böhmer, ADFC (Dresden) How do cyclists feel in German and Czech cities? Fahrradklima Test Germany 2020 Thomas Böhmer, ADFC (Dresden)
11:45 Jak se jezdí cyklistům v německých a českých městech? Cyklobarometr Česko 2020 Michal Šindelář, Nadace Partnerství (Brno) How do cyclists feel in German and Czech cities? Cyklobarometr Czechia 2020 Michal Šindelář, Nadace Partnerství (Brno)
11:50 dotazy   Q&As  
12:00 oběd   lunch break  
         
         
         
         
         
13:00 Veřejná půjčovna cargo kol Brno a nabídka cargo kol pro veřejnou správu Michal Šindelář, Nadace Partnerství (Brno) Public e-cargobike rentals - case study Brno, results from project “Cyclurban+” Michal Šindelář, Nadace Partnerství (Brno)
13:10 Nabídka cargo kol pro veřejnou správu Daniel Duriš, Cyklokoalícia (Bratislava) How to expand cargo bikes into municipalities and public sector - Slovak experience Daniel Duriš, Cyklokoalícia (Bratislava)
13:20 Půjčovna nákladních kol v Tartu - první zkušenosti a výhled do budoucna Jaanus Tamm,
město Tartu, Estonsko
Bicycle Library in Tartu – first experiences of cargo-bikes and future insight Jaanus Tamm,
Tartu City Government
13:30 Cargo logistika a první cargo depo Praha Robert Sobčák, MHMP Cargo bike logistics, first bike depot in Pragu Robert Sobčák, MHMP
13:45 E-cargo bike logistika v Praze z pohledu provozovatele Jiří Štrupl, www.cargobikes.cz E-Cargo logistics in Prague from a perspective of an operator and its perspectives Jiří Štrupl, www.cargobikes.cz
         
14:00 diskuse   discussion  
14:15 Trendy v e-cargobike logistice v Evropě a pobídkové programy v zemích EU Anna-Karina Reibold, ECF (Brussels) Trends in e-cargobike logistics in Europe, incentive programs in EU countries Anna-Karina Reibold, ECF (Brussels)
         
14:30 K čemu mohou vést opatření ve prospěch cyklodopravy po covid-19? Příklady švédských měst Michael Koucky, Koucky&Partners(Goteborg) What permanent changes in cycling during covid times could lead to? Case study Sweden Michael Koucky, Koucky&Partners(Goteborg)
         
14:45 diskuse   discussion  
15:00 uzavření   closing remarks

Prezentace ke stažení/Download presentations 

Registrace na seminář (zdarma): https://forms.gle/53CLeuPzmrNVajNK7 

Registration to this event is free, please register at: https://forms.gle/53CLeuPzmrNVajNK7 

 

Místo:  

 

CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera (mapa). Seminář se bude zároveň konat online. 

 

Seminář pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Hl. m. Prahou a spolkem AutoMat. Nad akcí převzal záštitu Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy.

Location:

CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2, Emauzy monastery (map). The seminar will also be held online. 

 

The international seminar is organized by Nadace Partnerství in collaboration with the City of Prague and AutoMat. The event is held under the auspices of the Deputy-Mayor of Prague, Adam Scheinherr.

 

Seminář představí:

  • Trendy v rozvoji městské dopravy v době pandemie a po ní v českých a evropských městech; 
  • využití dat ze sčítačů a městských auditů pro rozvoj cyklodopravy v ČR i v zahraničí;
  • rozvoj e-cargo logistiky a rozvážky cargo-koly a možnosti jejich dalšího rozvoje
 

International seminar will introduce:

  • Trends in development of cycling during the Covid-19 pandemic in the European cities;
  • Use of data for development of cycling in the cities of Czechia and abroad;
  • E-cargobike city logistics and its future development prospects
 
Událost na facebooku 

Facebook event

 

Změna programu vyhrazena. Simultánní tlumočení zajištěno.

Possible changes in program due to the pandemic. The venue online/physical will be simultaneously translated.

 

Kontakt/contact:

Daniel Mourek, tel. 736 747 361, daniel.mourek@nap.cz 

 

Akce je spolufinancována z projektu „Mobility change, not climate change (Cyclurban+)“ financovaného německým Ministerstvem životního prostředí, programu EUKI.

 

The event is part of project „Mobility change, not climate change (Cyclurban+)“ financed by the German Ministry of Environment,Nature Conservation and Nuclear Safety, program EUKI.

C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\bmu-euki_logo_behalf_en.png

 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 15 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jednoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  Sčítače SensMax - kvalitní data za rozumnou cenu 

Pro sčítání lidí v interiérech doporučujeme sčítače SensMax, které se ideálně hodí pro informační centra, knihovny, muzea, obchodní centra, ale i nádraží. Poskytují přesná data a jejich instalace i obsluha je jednoduchá. Velkou předností sčítačů SensMax je online přenos dat a jejich dostupnost v reálném čase.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
scitace@partnerstvi-ops.cz
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
Údolní 567/33, 602 00, Brno
tel. +420 515 903 111
email: info@partnerstvi-ops.cz
web: www.partnerstvi-ops.cz
IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.scitace.cz
scitace@partnerstvi-ops.cz


 
Powered by Kentico CMS