Jak vyhodnotit investici do cyklistické dopravy? Sčítejte cyklisty!

 
16.3.2015 - Čistější vzduch, zdravější občané, klidnější doprava. To vše motivuje radnice k výstavbě nových cyklostezek a implementaci dopravních opatření zvyšujících bezpečnost cyklistů, které financují buďto z vlastních rozpočtů nebo z dotací. Kolik cyklistů ale stezky skutečně využívá? Jaká je efektivnost investic do dopravních opatření pro cyklisty? Kdy je nejvhodnější doba pro provádění údržby? To jsou otázky, které přichází přirozeně s výstavbou nových úseků.

Na tyto otázky odpovídá monitoring cyklistů pomocí automatických sčítačů. Ten umožňuje vyhodnocovat dlouhodobé trendy, sezónní vlivy, denní i hodinové intenzity. A právě takové informace jsou nezbytné pro efektivní plánování a vyhodnocování investic do infrastruktury pro nemotorovou dopravu.  To je pochopitelné – každý podnikatel si pečlivě monitoruje úspěšnost své investice. Data o cyklistech se současně využívají pro zdůvodnění žádostí o dotace a informování médií a veřejnosti o úspěšných projektech města.  
 
Sčítače mohou cyklisty nejen evidovat, ale také okamžitě zobrazovat na displeji aktuální počty průjezdů v příslušném dni a celkově v daném roce. „Jak ukázala zkušenost z Kodaně, pro mnoho obyvatel je to silná motivace, aby na kolo usedali častěji. Po instalaci sčítačů s displejem se mnoho lidí připojilo k soutěži o dosažení co nejvyššího čísla a vzrostl tak i podíl pravidelných cyklistů,“ vysvětluje Luboš Kala z Nadace Partnerství (www.scitace.cz), která monitoring cyklistů v ČR provádí již téměř 10 let. Podobně se snaží motivovat stávající i nové cyklisty například v Pardubicích, kde je zobrazovací zařízení instalováno na jedné z páteřních stezek do centra. „Je to vůbec první takové zařízení v ČR a v loňském roce zaregistrovalo více než 600 000 cyklistů,“ dodává Kala. Sčítání cyklistů probíhá i na dalších místech v ČR, např. ve městech podél Labe, Bečvy nebo Baťova kanálu, což podle Kaly odráží i trend stále se zvyšujícího podílu cyklistů na dopravě ve městech. „I proto aktuálně nabízíme městům, která mají zájem na rozvoji cyklistické dopravy, bezplatné zpracování studie monitoringu cyklistů. Ta obsahuje návrh rozmístění sčítačů, vhodných technologií, způsobu zpracování dat a souvisejících nákladů. Studii pak lze jednoduše využít jako podklad žádosti o dotaci na monitoring cyklistů, například z Integrovaného regionálního operačního programu.“

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS