Jihlavě se osvědčily cyklosčítače

 

Město Jihlava používá již od roku 2012 pro monitoring cyklistů a pěších na cyklostezkách sčítače Eco-counter od Partnerství, o.p.s. Naměřená data využívá město při plánování dalšího rozvoje sítě cyklostezek.  Všimla si toho i Česká televize a připravila ve spolupráci s Bc. Michalem Procházkou, koordinátorem městské mobility v Jihlavě, zajímavou reportáž.

Podívejte se na reportáže:
Reportáž ČT - Jihlavě se osvědčily cyklosčítače (7. 6. 2017, doba trvání reportáže 1:39) 

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS