7. ročník konference „REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE“

 

Konference Rekreace a ochrana přírody je pořádána již tradičně ve spolupráci s Českou společností krajinných inženýrů a Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Mezi významné partnery patří také Nadace Partnerství, dále Česká bioklimatologická společnost, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a také AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras, Správa Národního parku Podyjí

Těšit se můžete na témata týkající se: 
 - 
Složky rekreačního a turistického potenciálu území
 - Rekreačního a turistického využívání území a vlivu hodnocení dopadů na životní prostředí
  (voda, ovzduší, odpady..)
 - Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
 - Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti,
   dobré praxe z České republiky i zahraničí
 - Environmentálního vzdělávání
 - Nových trendů v oblasti rekreačního využívání krajiny
  (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
 - ... dalších odborných témat. 

 Vše potřebné naleznate v níže uvedených přílohách
Mimo jiného přehled důležitých termínů pro zaslání přihlášky, organizační pokyny, předběžný časový plán a také doporučení pro ubytování. 
 
 Veškeré dotazy směřujte přímo na Organizační a vědecký tým konference

 Na Vaši účast se těší Nadace Partnerství
 

Přílohy

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 13 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jendoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz


 
Powered by Kentico CMS