MMR: Přes 230 km nových cyklostezek z IROP zvýší bezpečnost cyklistů a dostupnost obcí

 
Jedním z cílů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je zatraktivnit veřejnou dopravu v regionech, zavádět moderní technologie ve veřejné dopravě, zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů a snížit emise skleníkových plynů. Do konce dubna bylo v Česku s podporou IROP vybudováno 233,8 km nových a zmodernizováno 7,8 km cyklostezek a cyklopruhů. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bude podporována i v nadcházejícím programovém období 2021-2027. IROP počítá s částkou přesahující 3 mld. Kč.
 
Největší délkou, 50 kilometry nových cyklostezek, se pyšní Středočeský kraj, následuje Olomoucký s 32 km a Moravskoslezský s 25 km. Do konce roku 2023 bude dobudováno minimálně dalších 73 km nových cyklostezek. Celkově IROP poskytne na rozvoj infrastruktury pro cyklisty víc než 2,1 miliardy korun z EU.

„V případě bezpečnosti cyklistů se jedná o rekonstrukci a výstavbu cyklostezek a cyklopruhů, díky kterým se občané dostanou bezpečně do práce, na úřady nebo do škol. Často se jedná o prodloužení nebo propojení stávajících cyklostezek a cyklopruhů. Pro cyklisty je důležité kolo bezpečně zaparkovat, proto IROP podporuje budování parkovacích míst pro jízdní kola. Můžou to být moderní parkovací věže, uzamykatelné cyklistické boxy či stojany na kola,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Už jedenáctým rokem je měsíc květen v mnoha českých městech spojen s iniciativou Do práce na kole, která usiluje o změnu dopravních návyků a motivuje k pravidelnému pohybu venku. „Od loňského vypuknutí pandemie koronaviru začalo více lidí ve městech využívat kolo jako dopravní prostředek a přidává se chůze,“ říká Anna Kociánová z organizačního týmu. V Praze se podle iniciativy zvýšil počet uskutečněných cest na kole asi o 30 %.

Středočeský kraj ‒ ráj pro cyklisty
Město Lysá nad Labem v prostoru autobusového a vlakového nádraží vybudovalo se zhruba desetimilionovou dotací z IROP plně automatický samoobslužný systém umožňující bezpečné uložení kola včetně příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Cyklověž funguje 24 hodin denně a má kapacitu 118 kol. „Cyklisté zde parkují i lepší kola než ta stará, takzvaně ‚nádražní‘,“ říká Miloš Dvořák z Městského úřadu Lysá nad Labem. Větší důvěra v moderní kolárnu znamená také růst zájmu o její služby. Zatímco v roce 2018 zde uschovali víc než jednadvacet tisíc kol, tedy v průměru asi šedesát za den, o rok později v sezóně od dubna do října to bylo už 74 obsloužených cyklistů denně. Velká spokojenost s fungováním automatické kolárny vedla město k rozhodnutí postavit sesterskou cyklověž na druhé straně železniční trati v jižní části města Litol.

Jednou z mnoha nově vybudovaných cyklostezek je 1,43 kilometrů dlouhé propojení Čelákovic s Lázněmi Toušeň napojující se na cyklostezku Greenways Jizera. Uskutečnění projektu, který IROP podpořil částkou 6,3 milionů korun, zatraktivnilo stávající stezku a zvýšilo počet obyvatel, kteří se tak bezpečně dopravují za zaměstnáním a službami. Ve Středočeském kraji je nebo bylo s podporou IROP realizováno celkem 46 projektů zaměřených na zlepšení infrastruktury pro cyklisty v celkové hodnotě 391 milionů korun.
 
Cyklistická infrastruktura se zlepšuje i díky integrovaným nástrojům
Integrované nástroje jsou inovativnější formou využívání finančních prostředků Evropské unie. Konkrétními nástroji jsou v metropolitních oblastech a aglomeracích integrované územní investice (ITI), v městských aglomeracích integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) zaměřený na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS).

Jedním z takto podpořených projektů je cyklostezka „Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně“. S téměř osmnáctimilionovým příspěvkem byla vybudovaná nová stezka pro chodce a cyklisty spojující obě slezská města.
 
Dřívější spojení lidi spíš odrazovalo. Šlo o nezpevněné cesty mající charakter „vyjetých kolejí“ přes louky a pole, které byly během dešťů nebo sněhu prakticky nesjízdné. „Stezka přinesla lepší dostupnost zaměstnání a služeb a zvýšení atraktivity bydlení,“ potvrzuje Martina Mrkvová z Městského úřadu Kravaře, podle které se zvedl počet návštěvníků kravařského parku a zámku a také zájem o bydlení ve městě. Výstavba cyklostezky přinesla i nečekaný objev ‒ nález kamene, do kterého byl vytesaný příběh ženy. Stal se neplánovanou součástí cyklistické trasy. Fotografii kamene s příběhem naleznete ve fotoalbu níže.
 
Podobný příklad integrované územní investice je z Hradecko-pardubické aglomerace, kde v rámci projektu s poetickým názvem „Stezka mechu a perníku“ s investicí necelých šestadvaceti milionů korun propojila cyklostezka krajské město Hradec Králové s obcí Vysoká nad Labem a vznikla lávka přes slepé rameno Jesípek a most přes potok Biřička. Tento pětikilometrový úsek je součástí plánované osmnáctikilometrové trasy mezi krajskými městy Hradcem Králové a Pardubicemi, která je částí mezinárodního záměru vedení cyklostezky podél řeky Labe od jejího pramene až po Hamburk.

Podle projektového manažera Tomáše Jeřábka se povedlo odklonit cyklodopravu ze zatížené silnice, například za poslední týden na přelomu března a dubna cyklostezku podle sčítače pohybu využilo bezmála deset tisíc chodců, cyklistů a inline bruslařů.
 
Podpora cyklodopravy se v příštích letech zvýší
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bude prostřednictvím IROP podporována také v nadcházejícím programovém období 2021-2027. Tato aktivita zaujme ve specifickém cíli Podpora udržitelné multimodální městské mobility jednu z klíčových rolí, v souladu se směřováním Strategie EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu i české Koncepce městské a aktivní mobility.
 
„Bude se jednat o nejvýznamnější zdroj prostředků pro cyklodopravu v České republice. IROP počítá pro tuto oblast s částkou přesahující 3 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. A k tomu se přidají ještě prostředky části specifického cíle pro komunitně vedený místní rozvoj, místní akční skupiny totiž jistě navážou na zájem o tuto podporu z období 2014-2020,“ doplňuje náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád. Programový dokument IROP 2021-2027 je nyní projednáván s Evropskou komisí. První výzvy pro nové období lze očekávat pravděpodobně na přelomu roku 2021 a 2022.
 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 13 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jendoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz


 
Powered by Kentico CMS