Nárůst využití cyklodopravy během nouzového stavu

 
V době nouzového stavu a karantény s omezením svobody pohybu, zavřenými školami a většinou obchodů, bez řady dalších služeb a se spoustou pracovníků převedených na „home office“ klesla nutnost i potřeba cestovat. A zároveň se změnila preference, pokud jde o jednotlivé druhy dopravy.

Největší úbytek zájmu zaznamenala MHD, poklesla také intenzita automobilové dopravy. Jediným druhem dopravy, který naopak vykazoval významný nárůst, je doprava na "vlastní pohon". Jak dokládají čísla z pražských cyklosčítačů, za vzestupem obliby kola jako dopravního prostředku přitom zdaleka nestojí jen příchod jara. Analýza dat totiž odhalila, že kolo si v prvním týdnu karantény od 16. do 22. března v úsecích měřených sčítači zvolilo 26 680 lidí – tedy o 12 681 více než v loňském roce, téměř o polovinu!

Podrobnosti, zajímavá čísla i grafy najdete v článku na serveru Čistou stopou Prahou.

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS