Zveme vás na seminář UDRŽITELNÁ MOBILITA, Praha, 12. 5. 2016

 
Nadace Partnerství vás zve na seminář, který pořádá ve spolupráci s Asociací cykoměst, hlavním městem Praha,  a dalšími partnery. Tento seminář je akreditovaný Ministerstvem vnitra a určený zejména pracovníkům veřejné správy měst. Záštitu nad seminářem převzala radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková.
 
SEMINÁŘ MĚSTO V POHYBU: 
UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ

Kdy: 12. května 2016 od 9:30 do 15:30 hodin
Kde: Praha, Mariánské nám. 2 (Magistrát hl. m. Prahy)

 
REGISTRUJTE SE ZDE!
Členové Asociace cykloměst mají zvýhodněnou cenu semináře.

Doprava je zásadní a nepostradatelnou součástí města. Potřeba mobility je nutností, zároveň však způsobuje problémy a znehodnocuje životní prostředí měst. Jak naplnit potřeby mobility a zároveň zlepšit obyvatelnost našich měst?
 
Během kurzu společně shrneme aktuální situaci vztahu dopravy a městského prostředí:
  • zhodnotíme současné možnosti podpory šetrné mobility ve městech  
  • představíme možnosti a přínosy systematického monitoringu cyklistické a pěší dopravy
  • blíže poznáme možnosti a výhody zklidňování dopravy
  • podrobně se podíváme na současné trendy v bezpečnosti silničního provozu 
  • představíme několik inspiračních příkladů dobré praxe z měst v ČR i zahraničí

Program:

I. BLOK: MĚSTSKÁ MOBILITA - SITUACE, VÝZVY, NOVÝ PŘÍSTUP
Městská mobilita - aktuální situace a výzvy Daniel Mourek (European Cyclist Federation)
Město s dobrou adresou, aneb Plán udržitelné městské mobility "lidskou řečí" Jaroslav Martínek (Asociace cykloměst)
Trendy a přístupy k řešení městské mobility - zkušenosti z realizace plánu udržitelné mobility v Brně - Iva Machalová (Magistrát města Brna)
Trendy a nové přístupy k řešení městské mobility - zkušenosti z města Litoměřice Antonín Tym (Město Litoměřice) 

II. BLOK: MONITORING CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ DOPRAVY
Jak na monitoring cyklistické a pěší dopravy - Luboš Kala (Nadace Partnerství)
Monitoring cyklistické a pěší dopravy – případová studie Pardubice - Vojtěch Jirsa (město Pardubice)
Monitoring cyklistické a pěší dopravy – případové studie ze zahraničí - Pete Dunsmoir  (Eco-counter)
 
III. BLOK: BEZPEČNOST - PREVENCE, BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL
Bezpečné cesty do škol – zkušenosti z českých měst - Radek Patrný (Nadace Partnerství)
Bezpečné cesty do škol – příklad z obce Kostelní Lhota - Tomáš Drobný (obec Kostelní Lhota)
Prevence a zvyšování bezpečnosti v městském prostředí - Robert Štastný (Škoda Auto)
Cesty městy – soutěž pro chytrá dopravní řešení slaví jubilejní 15. ročník - Petr Šmíd, Anna Petříková (Nadace Partnerství)
Cesty městy – příklady chytrého dopravního řešení

Přílohy

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 13 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jendoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz


 
Powered by Kentico CMS