Unikátní sčítač v Praze měří už rok

 

Mezi zářím 2018 až 2019 projelo a prošlo Podolským nábřežím, na 900.000 uživatelů, z čehož 42 % bylo cyklistů. Největší provoz ve sledovaném období byl zaznamenán 8. května 2019 s 5.705 uživateli. Informace ze sčítače slouží při plánování budoucích investičních plánů pro bezmotorovou dopravu, mimo jiné poslouží jako podklad k plánovanému zkvalitnění průjezdu jedné z nejvytíženějších cyklotras Prahy. Pražané se budou moci o systému sčítání dozvědět více přímo u sčítače v neděli 22. září 2019 v rámci Evropského dne bez aut pořádaném Prahou 4 a zasoutěžit si o některou z cen věnovanou hl. m. Prahou, Technickou správou komunikací a.s. či Nadací Partnerství.  

Nepřehlédnutelný, bílo-modrý sloup u cyklostezky u Podolského nábřeží na páteřní cyklotrase A2/EuroVelo 7 již přes rok eviduje počet procházejících chodců a projíždějících cyklistů a tyto údaje zobrazuje v reálném čase na displejích a měří i čas, datum a aktuální teplotu. Za měsíc v průměru tímto úsekem projelo a prošlo na 75.000 cyklistů a pěších. V průměru denně projede a projde Podolským nábřežím na 2.500 uživatelů, z toho více než tisícovka jsou cyklisté. Počty uživatelů ve všední dny a víkendy jsou prakticky totožné (cca. 2.500 uživatelů), což dokazuje, že cyklistika v Praze není jen rekreační záležitostí.

„Praha s téměř 0,4 milionů sečtených cyklistů ročně v porovnání s ostatními evropskými městy (celkem 230 sledovaných měst) patří k průměru, nejzatíženějším městem je německý Freiburg s 3,5 milionů cyklistů ročně, Vídeň napočítala 1,2 milionů a Pardubice na Labské stezce na 0,5 milionu cyklistů,“ říká Luboš Kala z Nadace Partnerství, která zajišťovala dodávku a instalaci sčítače v Praze.

Výhodou nového sčítače, který spravuje pražská TSK, je jeho přehlednost. Tu ocení každý kolemjedoucí cyklista a motorista, který se v číslech snadno a rychle zorientuje. Zobrazovací zařízení je propojeno s nedalekým sčítacím zařízením. Cyklisté jsou evidování prostřednictvím indukčních smyček zabudovaných v povrchu dělené stezky pro cyklisty, chodci pak pomocí tepelného čidla. Tyto technologie nepořizují žádný zvukový ani obrazový záznam, takže Pražané nemusí mít obavy, že by byli při cestě jakkoliv sledováni.

„Kromě sčítače na Podolském nábřeží probíhá sčítání cyklistů na dalších 30 místech v Praze. Získaná data průběžně vyhodnocujeme a využíváme k dalšímu rozvoji a zkvalitnění cyklistické dopravy v Praze. Na základě naměřených intenzit cyklistického provozu dokážeme přesně říct, jakým způsobem a na jakých místech dále rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v hlavním městě,“ dodává náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Více na: www.eco-public.comwww.mereninavstevnosti.czwww.greenways.cz
 

Partnerství, o.p.s. profesionálně měří návštěvnost již více než 15 let 

Partnerství, o.p.s. pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce nejkvalitnějších sčítačů na světě

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím. Partnerství, o.p.s. je výhradním ditsributorem sčítčů Eco-counter pro Českou republiku. 

Sčítače TRAFx představují dobrý poměr mezi kvalitou a cenou  

Ke sčítání pěších turistů a cyklistů na stezkách v chráněných krajinných oblastech a na singletrailech využváme automatické sčítače TRAFx. Jejich předností je jednoduchost a snadná instalace. Odečet a zpracování dat vyžaduje technické zázemí a znalosti, proto měření návštěvnosti těmito sčítači poskytujeme primárně jako službu.  Sčítače SensMax - kvalitní data za rozumnou cenu 

Pro sčítání lidí v interiérech doporučujeme sčítače SensMax, které se ideálně hodí pro informační centra, knihovny, muzea, obchodní centra, ale i nádraží. Poskytují přesná data a jejich instalace i obsluha je jednoduchá. Velkou předností sčítačů SensMax je online přenos dat a jejich dostupnost v reálném čase.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
scitace@partnerstvi-ops.cz
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
Údolní 567/33, 602 00, Brno
tel. +420 515 903 111
email: info@partnerstvi-ops.cz
web: www.partnerstvi-ops.cz
IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.scitace.cz
scitace@partnerstvi-ops.cz


 
Powered by Kentico CMS