Výsledky rekordního sčítání cyklistů v Ostravě

 
V neděli 13. 9. proběhlo další ze sčítání cyklistů na území města Ostravy, v Hrabové padal rekord, za 4 hodiny projelo měřeným úsekem 1191 cyklistů. 

Na území MOb Ostrava-jih byly největší hodnoty tradičně naměřeny na cyklistické trase A v úseku mezi restaurací Dakota a ul. U Lesa (577 cyklistů). Protože tento úsek dlouhodobě nevyhovuje, nechal MOb Ostrava-jih zpracovat studii, která řeší vybudování nového chodníku a cyklistické stezky v tomto úseku. Cyklisté hojně využívají též nový podjezd pod ulicí Plzeňskou (187 cyklistů) na ul. Pavlovově či úsek trasy B v Bělském lese (268 cyklistů). Ještě v letošním roce nechá MOb opravit dlouhodobě nevyhovující úsek trasy A v blízkosti tramvajového obratiště v Zábřehu a po dohodě s odborem dopravy MMO budou na 4 lokalitách obvodu zřízena nová stojanová hnízda pro odkládání kol. O tom, že vedení obvodu bere cyklistickou dopravu vážně, svědčí i účast starosty MOb na 17. ročníku cyklojízdy ostravských starostů, který se uskutečnil v pátek 25. 9. 2015.

Foto: Ostrava-Jih po stopách minulosti 

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS