Krákodobý monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva 2013

 
Objednatel:       Olomoucký kraj, Hranická rozvojová agentura, a.s.
Realizace:         06/2013 - 07/2013


Pro krátkodobý monitoring návštěvnosti Cyklostezky Bečva byla vybrána lokalita u Týnu nad Bečvou. Sčítač byl umístěn na stezku se sloučeným provozem cyklistů a pěších se živičným povrchem a šířkou 3 m, tudíž je zde umožněn pohyb cyklistům, pěším i in-line. 

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS