Monitoring návštěvnosti Chráněných krajinných oblastí v ČR - Jizerské hory

 
Objednatel:         Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
Realizace:           07/2014 – 12/2014


Partnerství, o.p.s. monitorovalo pro Agenturu ochrany přírody a krajiny návštěvnost na celkem 39 lokalitách v chráněných krajinných oblastech ČR. Jednalo se o lokality v CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory, CHKO Český Ráj, CHKO České Středohoří, CHKO Kokořínsko, CHKO Blaník, CHKO Třeboňsko, CHKO Poodří, CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský kras.  Monitorováni byli jak pěší a cyklisté, tak i vodáci a běžkaři. 

V Jizerských horách bylo monitorováno celkem 11 lokalit, nejvíce ze všech CHKO. Pěší a cyklisté byli sčítáni například u Karlovského mostu, na Knížecí cestě, na Knejpě, Čihadlech, u Kiosku a v okolí Oldřichova v Hájích.

 

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS