Monitoring cyklostezky Eurovelo 7 v obci Zdiby

 
Objednatel:       Obec Zdiby
Realiace:           06/2014 - 08/2014 


Na základě objednávky obce Zdiby realizovala Partnerství o.p.s. monitoring provozu na trase Eurovelo 7, která jde v daném úseku v souběhu s trasou Vltavská stezka. Pro krátkodobý monitoring návštěvnosti na této stezce byla vybrána lokalita v obci Zdiby na ul. Nábřežní. Sčítač byl umístěn na sloupek plotu u cca 4m široké místní komunikace, která je využívána cyklisty, pěšími, ale i automobily a dalšími uživateli. Data byla zaznamenávána nepřetržitě v hodinových intervalech mezi 26. 6. - 7. 8. 2014. 

Partnerství o.p.s. je výhradním distributorem sčítačů Eco-counter

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Partnerství o. p. s., založená Nadací Partnerství, distribuuje sčítače Eco-counter od roku 2009.

Eco-Counter je výrobce sčítačů

Od roku 1998 je Eco-counter světový lídr v oblasti automatického monitoringu pěších a cyklistů. Produkty společnosti využívají klienti z celého světa, a to nejen díky kvalitě produktů, ale také díky doplňkovým službám a inovacím.

Kontakt

Ing. Luboš Kala
lubos.kala@nap.cz
tel.: +420 515 903 119
gsm.: +420 777 184 172

Partnerství, o. p. s.
fax.: +420 515 903 110
Údolní 33, 602 00, Brno

IČ: 26268817
DIČ: CZ26268817
číslo BÚ:  2027181349/0800

www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

 
Powered by Kentico CMS